PZH i P TCh "POLSUS"

Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej "POLSUS" - organizacja samorządowa, założona w 1958 roku. Obecnie zrzesza 19 związków wojewódzkich. Obejmuje swym zasięgiem działania teren całego kraju. Może realizować program hodowlany o zasięgu krajowym dla ras świń: wbp, pbz, hampshire, duroc, pietrain, puławska.
Do głównych zadań PZHiPTCh "POLSUS" należy:
 • Ocena wartości użytkowej i hodowlanej trzody chlewnej;
 • Prowadzenie ksiąg i rejestrów zwierząt hodowlanych oraz systemów informatycznych dla potrzeb rejestracji danych;
 • Bilansowanie potrzeb i możliwości produkcyjnych w hodowli zwierząt;
 • Prowadzenie specjalistycznych szkoleń zawodowych dla osób prowadzących ocenę wartości użytkowej;
 • Sztuczne unasienianie oraz wydawanie odpowiednich zaświadczeń w tym zakresie;
 • Kwalifikacja materiału hodowlanego;
 • Prowadzenie oceny poubojowej zwierząt rzeźnych;
 • Tworzenie grup producenckich związanych umowami z ubojniami zwierząt, wytwórniami pasz i siecią handlu;
 • Negocjowanie cen minimalnych i interwencyjnych skupu zwierząt hodowlanych i rzeźnych;
 • Doskonalenie produkcji zwierząt hodowlanych trzody chlewnej przez stosowanie właściwych metod selekcji i doboru zwierząt oraz upowszechnianie metod krzyżowania towarowego świń;
 • Współtworzenie programów hodowlanych;
 • Podnoszenie wiedzy producentów trzody chlewnej w zakresie racjonalnych metod hodowli i chowu świń oraz zwiększaniu dochodowości gospodarstwa;
 • Prowadzenie sponsoringu.

© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.   |   Ogółne warunki współpracy

Polityka środowiskowa                                                                             Impressum