Pasze objętościowe

Pasze objętościowe - to pasze, które w 1 kg suchej masy mają mniej niż 4,1 MJ energii netto (EN) i więcej niż 18% włókna surowego. Dzielimy je na pasze objętościowe soczyste (zawierają w 1 kg poniżej 0,8 jednostek owsianych i powyżej 40% wody, np. zielonki, kiszonki, okopowe, produkty uboczne przemysłu rolno-spożywczego) i pasze objętościowe suche (zawierają w 1 kg paszy poniżej 0,8 jednostek owsianych, poniżej 40% wody i ponad 19% włókna, np. siano, plewy, słomy. Pasze objętościowe są głównym składnikiem dawek pokarmowych dla przeżuwaczy.

© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.   |   Ogółne warunki współpracy

Polityka środowiskowa                                                                             Impressum