Plenność

Plenność - u zwierząt jest to miara rozrodczości, wyrażana liczbą sztuk potomstwa urodzonego przez samicę z jednej ciąży, w roku lub w całym życiu. Odnosi się tyko do samic. Cecha specyficzna dla danego gatunku zwierząt, np. z jednej ciąży rodzi się przeważnie: 1 potomek u bydła i koni, 1-3 u owiec i kóz oraz 8-12 u świń.

© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.   |   Ogółne warunki współpracy

Polityka środowiskowa                                                                             Impressum