Preliminarz pasz

Preliminarz pasz - jest to harmonogram zapotrzebowania na pasze dla poszczególnych grup zwierząt w gospodarstwie przy uwzględnieniu ich liczby i rodzaju produkcji. Najczęściej sporządza się na cały rok, dzieląc na dwa okresy żywienia: letni (165 dni) i zimowy (200 dni). Jego częścią jest bilans paszowy, czyli zestawienie posiadanych pasz z zapotrzebowaniem zwierząt.

© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.   |   Ogółne warunki współpracy

Polityka środowiskowa                                                                             Impressum