Preparaty mlekozastępcze

Preparaty mlekozastępcze - preparaty zbliżone składem do mleka matki i je zastępujące, przeznaczone dla młodych ssaków określonego gatunku w okresie odchowu. Białko mleka krowiego jest zastąpione innym źródłem białka np. preparatami sojowymi, a źródłem energii jest mieszanina tłuszczów roślinnych i zwierzęcych. Muszą także w pełni pokrywać zapotrzebowanie młodego organizmu zwierzęcia na składniki mineralne i witaminy, dlatego też surowce używane do ich produkcji muszą być najwyższej jakości.

© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.   |   Ogółne warunki współpracy

Polityka środowiskowa                                                                             Impressum