Profilaktyka

Profilaktyka - wszelka działalność mająca na celu zapobieganie chorobą, uzależnieniom, wypadkom ludzi lub zwierząt poprzez likwidację przyczyn ich powstania, jak i niedopuszczalnie do szerzenia się chorób. Przykładowe metody stosowane w profilaktyce to: przestrzeganie zasad higieny, prawidłowe żywienie i pielęgnacja zwierząt, odkażenie, dezynsekcja, deratyzacja, utylizacja zwłok zwierząt padłych itp. W profilaktyce występuje także immunoprofilaktyka polegająca na stosowaniu szczepień ochronnych, które najczęściej trzeba powtarzać.

© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.   |   Ogółne warunki współpracy

Polityka środowiskowa                                                                             Impressum