Przeciwciała, antyciała, immunoglobuliny

Przeciwciała, antyciała, immunoglobuliny - substancje białkowe znajdujące się w surowicy krwi, a powstające w organizmie w reakcji na działanie obcych ciał (antygeny, alergeny, tkankowce własne i obce). Powstają w komórkach śledziony, szpiku kostnego i węzłach chłonnych, a następnie dostają sie do krwi. Są ważnym czynnikiem odporności organizmu, np. surowica krwi jednego zwierzęcia, które wytworzyło przeciwciała może być podana innym zwierzętom w formie surowicy odpornościowej.

© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.   |   Ogółne warunki współpracy

Polityka środowiskowa                                                                             Impressum