Przemiana materii, metabolizm

Przemiana materii, metabolizm - całokształt złożonego proces biochemicznego zachodzącego w komórkach organizmu żywego, związany ściśle z przemianą energii, stanowiący podstawę wszelkich zjawisk biologicznych. Polega na wchłanianiu pobieranych składników paszy i pobieraniu tlenu, następnie na syntezie substancji tkankowych i wydzielin, oraz na wydalaniu nie przyswojonych produktów końcowych.

© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.   |   Ogółne warunki współpracy

Polityka środowiskowa                                                                             Impressum