Przyrost dzienny względny

Przyrost dzienny względny - iloczyn przyrostu dobowego masy ciała zwierzęcia do jego średniej masy ciała określonej wcześniej - wyrażany w procentach. W miarę upływu czasu i zwiększania się bezwzględnej masy ciała wartość względna dobowych przyrostów będzie malała.

© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.   |   Ogółne warunki współpracy

Polityka środowiskowa                                                                             Impressum