Przyrosty dzienne

Przyrosty dzienne – przyrost masy ciała w ciągu dnia wyrażane zazwyczaj w g.

© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.                      Ogółne warunki współpracy