Przyrosty dzienne

Przyrosty dzienne – przyrost masy ciała w ciągu dnia wyrażane zazwyczaj w g.

© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.   |   Ogółne warunki współpracy

Polityka środowiskowa                                                                             Impressum