Salmoneloza, paratyfus

Salmoneloza, paratyfus - grupa chorób zakaźnych układu pokarmowego o ostrym przebiegu występujących u ludzi i zwierząt wywoływana przez różne gatunki bakterii chorobotwórczych grupy Salmonella, powodująca zapalenie jelita cienkiego i grubego. Źródłem zakażenia dla człowieka jest spożycie pokarmów zawierające bakterię salmonelli, np.: mięso pochodzące od chorych zwierząt oraz zakażone kacze jaja. U zwierząt zakażenie następuje poprzez pasza skażoną salmonellami przygotowaną ze zwierząt padłych na salmonelozę. Najczęściej spotykanymi salmonelozami są: paratyfus cieląt, prosiąt, lisów, norek i nutrii, paratyfusowe ronienie klaczy i owiec, biała biegunka piskląt, tyfus kur i inne. Przed wystąpieniem tej choroby skutecznie chroni dodawanie do paszy preparatu SanoCid.

© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.   |   Ogółne warunki współpracy

Polityka środowiskowa                                                                             Impressum