Selekcja

Selekcja - to wybór zwierząt do rozmnażania, który powoduje zmianę genów populacji. Wyróżniamy selekcję sztuczną i naturalną.

© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.                      Ogółne warunki współpracy