Separowana gnojowica

Separowana gnojowica - materiał do ścielenia legowiska zwierząt gospodarskich powstały w wyniku filtrowania gnojowicy. Powstają dwie frakcje płynna i stała. Frakcja stała musi mieć co najmniej 35% suchej masy. Posiada świetne właściwości aseptyczne - zawiera mniej zarazków niż tradycyjnie stosowana ściółka ze słomy.

© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.   |   Ogółne warunki współpracy

Polityka środowiskowa                                                                             Impressum