Skrobia, krochmal

Skrobia, krochmal - organiczny związek chemiczny, węglowodan (polisacharyd) zbudowany z wielu reszt cukru prostego (glukozy). Jest produktem fotosyntezy i podstawowym materiałem zapasowym roślin zielonych (magazynowanie cukru). Najważniejszy składnik węglowodanowy pokarmu człowieka i zwierząt. Ma zastosowanie w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, włókienniczym, kosmetycznym, papierniczym i innych.

© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.   |   Ogółne warunki współpracy

Polityka środowiskowa                                                                             Impressum