Soki trawienne

Soki trawienne - swoiste płyny wytwarzane przez komórki lub gruczoły  wydzielnicze przewodu pokarmowego. Zawierają różne enzymy niezbędne do chemicznego rokładu (trawienia) substancji pokarmowych. Najważniejszymi sokami trawiennymi są: ślina, sok żołądkowy, sok jelitwy, sok trzustkowy i żółć. Na przykad sok żołądkowy składa się w 99,2-99,6% z wody i zaledwie z 0,4-0,8% suchej masy, które staowią białka i sole mineralne. Istotnym składnikiem soku żołądkowego są enzymy (pepsyny) rozkładające białka oraz enzym (lipaza) rozkładający tłuszcze. Dodatkowo u zwierząt młodych występuje enzym podpuszczka, która powoduje ścinanie białka mleka. Odczyn soku odkowego jest wyjatkowo kwaśny (pH 1-2), bowiem zawiera on 0,2-0,5% kwasu solnego.
 

© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.   |   Ogółne warunki współpracy

Polityka środowiskowa                                                                             Impressum