Stado

Stado - grupa osobników najczęściej tego samego gatunku lub rasy, zdolna do rozmnażania, występująca na wspólnym terytorium, zhierarchizowana.

© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.   |   Ogółne warunki współpracy

Polityka środowiskowa                                                                             Impressum