Stado zarodowe

Stado zarodowe - stado zwierząt jednej rasy, w skład którego wchodzą zwierzęta zarodowe, mające na celu produkcję osobników o pożądanych cechach. Odbywa się w nim intensywna praca hodowlaną, mająca na celu uzyskanie nadwyżki zwierząt, które wciela się do stad reprodukcyjnych, lub też przeznacza na remont stada zarodowego.

© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.   |   Ogółne warunki współpracy

Polityka środowiskowa                                                                             Impressum