Stres

Stres - stan fizjologicznego napięcia organizmu wywołany działaniem bodźca tzw. stresora. Stresorem mogą być silne bodźce bólowe (fizyczne), środowiskowe (np. wysoka lub niska temperatura otoczenia), psychiczne (socjalne, np. utrata pozycji dominującej w grupie) i patologiczne (infekcje, urazy). Długotrwały stan stresu i związane z nim stany napięcia, mogą doprowadzić do zaburzeń czynnościowych w funkcjonowaniu organizmu, a nawet do wywołania chorób, np. choroby wrzodowej.

© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.   |   Ogółne warunki współpracy

Polityka środowiskowa                                                                             Impressum