Substancje antyżywieniowe

Substancje antyżywieniowe - substancje niepożądane występujące w paszach, które obniżają efekty produkcyjne. Negatywnie wpływają na pobieranie paszy (zmniejszenie pobierania), obniżają współczynniki aktywności i wchłaniania, pogarszają wykorzystanie już pobranych składników pokarmowych (zaburzenia metaboliczne). Mogą doprowadzić do szeregu chorób układu pokarmowego i do śmierci zwierzęcia. Substancje antyżywieniowe to związki, do których zaliczamy m.in.: alkaloidy, glukozynolany, taniny, fityniany, lektyny, inhibitory proteaz.

© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.   |   Ogółne warunki współpracy

Polityka środowiskowa                                                                             Impressum