Wydajność rzeźna

Wydajność rzeźna, wydajność poubojowa - stosunek procentowy masy tuszy mięsnej (mt) do masy ciała (mc) żywca. Dla bydła typu mięsnego wynosi 65-72%, dla bydła typu mięsno-mlecznego 56-63%, dla koni 50-57%, dla kóz-45-55%, owiec-50-65%, trzody chlewnej 78-85%, drobiu-50-60%.

© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.   |   Ogółne warunki współpracy

Polityka środowiskowa                                                                             Impressum