Sano Igloo

Igloo pojedyńcze Sano dla cieląt

Idealnie nadaje się do odchowu cieląt
już od pierwszych dni życia. Każde
cielę zaraz po urodzeniu należy
wytrzeć do sucha, napoić siarą
z preparatem Cotosan i przenieść do
igloo indywidualnego
(przeznaczonego dla 1 cielęcia).
Doskonale sprawdza się cały zestaw
igloo indywidualnego, który składa się
z budki, wygrodzenia, pojemnika na
paszę oraz wiader: 12 litrowego i
wiadra ze smoczkiem.

Igloo grupowe Sano dla cieląt

Od 4 tygodnia życia cielęta mogą
przebywać w igloo grupowym Sano
przeznaczonym dla 4 cieląt. Zestaw igloo grupowe zawiera:
budkę, wygrodzenie z korytem na
paszę i wiadrami 12 litrowymi
(4 szt.) oraz wiadrami
ze smoczkiem (4 szt.).
 


Korzyści stosowania igloo Sano

Odchów cieląt w igloo zapewnia lepszą zdrowotność, wyższe przyrosty i lepsze pobieranie paszy. Cielęta mają świeże powietrze, odpowiednią ilość światła i miejsca. Nie stykają się ze starszymi zwierzętami, dzięki czemu rzadziej chorują. Doświadczenia wykazały, że cielęta radzą sobie doskonale w budkach igloo także przy minusowych temperaturach (nawet do – 30 °C). Warunek: cielęta muszą być suche i sucha musi być też ściółka, a ilość wypajanego mleka należy wtedy zwiększyć do 3 x 2,5 l = 7,5 l dziennie.


 

Zalety igloo Sano:

 • budki odporne są na wysokie i
  niskie temperatury, bez odbarwień
  dzięki zastosowaniu  polietylenu
  UV-stabilnego
 • bogate wyposażenie zestawów
  igloo
 • odpowiednie umocowanie
  koryt, pojemników na  paszę i
  wiader dla cieląt
 • wyższe przyrosty i lepsze
  pobieranie paszy przez cielęta
 • stały dostęp świeżego powietrza
 • estetyczny wygląd igloo
 • łatwe czyszczenie

 

Cielęta chowane w igloo chętnie
piją preparat mlekozastępczy
z wiadra ze smoczkiem a wodę
z wiadra 12 litrowego.
Igloo pojedyncze jest optymalne
dla 1 cielęcia.
Cielęta dobrze czują się w igloo
nawet zimą przy ujemnych
temperaturach powietrza.
 
 
 
.
 
 
 
Aby powiększyć zdjęcie proszę na nie kliknąć.

 

© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.                      Ogółne warunki współpracy