Serwis wozów paszowych

Wóz paszowy Sano używany w gospodarstwie przez 365 dni w roku wymaga systematycznych konserwacji, przeglądów. Należy je wykonywać z określoną częstotliwością, aby zapewnić bezpieczeństwo pracy i długą żywotność maszyny. Trzeba przy tym pamiętać, że konserwacja i naprawy mogą być przeprowadzane jedynie wtedy, gdy wóz paszowy jest odłączony od ciągnika. Dodatkowo należy zabezpieczyć koła wozu, aby samoczynnie nie odjechał.


Samodzielna konserwacja

Niektóre czynności dotyczące konserwacji wozu paszowego hodowcy powinni wykonywać sami, inne wymagają umówienia wizyty kompetentnych techników Sano. Należy pamiętać o zachowaniu środków ostrożności przy samodzielnych pracach przy wozie paszowym. Wóz paszowy musi być odłączony od ciągnika a zasuwa otwarta i zabezpieczona przed niezamierzonym uruchomieniem.


Przegląd okresowy

Przynajmniej co 100 godzin pracy technik Sano powinien skontrolować stan wozu paszowego i wykonać następujące prace konserwacyjno-serwisowe:

  • przesmarować wszystkie elementy maszyny
  • sprawdzić mocowanie i dokręcenie śrub, ustawienie hamulca, szczelność przekładni, zamocowanie i działanie wałka przegubowego, stopkę podporową, działanie wagi i przewodów zasilających, stan taśmy i rolek napędowych, mocowanie i szczelność siłowników hydraulicznych zasuwy, uszkodzenia i zużycie ślimaka mieszającego, szczelność i poziom oleju w zbiornikach wyrównawczych oleju przekładniowego.

Wymiana oleju

Bardzo ważna jest wymiana oleju w przekładni głównej i redukcyjnej, którą powinno się wykonywać przynajmniej co roku aby zapewnić prawidłową pracę maszyny. Pamiętajmy, że na wymianie oleju w przekładniach nie można oszczędzać! Stary olej  przyczynia się do szybkiego zużywania się łożysk i współpracujących kół zębatych.

Węże i przewody hydrauliczne nie mogą być przetarte ani zagięte. Co sześć lat powinno się je wymieniać.


Profesionalne zaplecze

Sano zapewnia wszystkim hodowcom sprawdzony serwis wozów paszowych oraz innych artykułów technicznych  Sano. Nasi technicy fachowo przeprowadzą prace serwisowe i naprawcze a także doradzą. Dysponują dobrze
wyposażonymi samochodami z potrzebnymi częściami i narzędziami.
W Sękowie znajduje się świetnie wyposażona hala naprawcza i magazyn części.


Orginalne części

Nie można oszczędzać na serwisie wozu paszowego!  Tępe noże w wozie paszowym, brak smarowania w układzie napędowym przyczyniają się do zwiększenia kosztów hodowcy. Tylko oryginalne akcesoria i części zamienne Sano gwarantują prawidłową pracę wozu paszowego Sano TMR Profi.

© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.   |   Ogółne warunki współpracy

Polityka środowiskowa                                                                             Impressum