Program żywienia Sano w praktyce

Siedem kroków do sukcesu:

 1. Analiza możliwości stada
  Najpierw doradca Sano analizuje obecną sytuację stada pod kątem warunków utrzymania, żywienia i wydajności.
   
 2. Wyznaczenie celów
 
  Na podstawie analizy obecnej sytuacji stada doradca Sano z hodowcą ustalają cele gospodarstwa.
   
 3. Ocena i wyznaczenie środków do sukcesu
  Doradca Sano ocenia wszystkie zebrane informacje i na ich podstawie razem z lekarzem weterynarii określa indywidualne dla gospodarstwa strategie żywienia i zarządzania stadem.
   
 4. Przedstawienie programu Sano żywienia zwierząt
  Doradca Sano wspólnie z lekarzem weterynarii prezentują plan działania.
 
   
 5. Zastosowanie programu Sano
  Hodowca postępuje zgodnie z zalecanym programem Sano żywienia zwierząt. Doradca Sano i lekarz weterynarii są zawsze gotowi do pomocy.
 
   
 6. Regularna kontrola
  Doradca Sano i lekarz weterynarii cały czas kontrolują, czy zaplanowane cele są osiągane. 
 
   
 7. Stała poprawa
  Jeśli podczas kontroli zostaną wykryte odchylenia od założonych celów, doradca Sano zaproponuje inne rozwiązanie.
   

 

© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.   |   Ogółne warunki współpracy

Polityka środowiskowa                                                                             Impressum