Sukces w żywieniu krów

Program żywienia krów.
Aby uzyskać więcej informacji proszę kliknąć na wybraną fazę chowu.

Krowy mleczne Cielęta Młodzież hodowlana Opasy
Faza zasuszenia Faza pojenia siarą I Faza odchowu Cielęta z zakupu
Poród I Faza odchowu II Faza odchowu Młode opasy
Laktacja II Faza odchowu   Opas bydła

 


Każde zwierzę przechodzi różne etapy życia i produkcji. Od pokrycia potrzeb w poszczególnych etapach zależy dalszy sukces, a więc zdrowie i wydajność zwierząt. Wydajność krowy zależy od odchowu cieląt oraz młodzieży. Żywienie w okresie zasuszenia wpływa na płodność, występowanie gorączki poporodowej oraz wydajność w kolejnej laktacji.


Aby pokryć potrzeby zwierząt w poszczególnych etapach życia i produkcji oraz aby przygotować je do kolejnego etapu, Sano opracowało specjalny program żywienia zwierząt.

© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.                      Ogółne warunki współpracy