Menu

Calfsan® najlepsza pasza dla starszych cieląt.

Żywienie, w tym rodzaj i jakość podawanych pasz odgrywa istotną rolę w uzyskaniu dobrych wyników odchowu i zdrowotności cieląt. Najlepsze wyniki w odchowie starszych cieląt zapewnia Calfsan®

Calfsan® najlepsza pasza dla starszych cieląt.

Żywienie, w tym rodzaj i jakość podawanych pasz odgrywa istotną rolę w uzyskaniu dobrych wyników odchowu i zdrowotności cieląt. Najlepsze wyniki w odchowie starszych cieląt zapewnia Calfsan®

Młode cielę, które rodzi się zwierzęciem monogastrycznym  w okresie kilku tygodni musi stać się przeżuwaczem. Wtedy kiedy odstawiamy mleko, a cielę już częściowo trawi pasze objętościowe i  jest w stanie pokryć swoje potrzeby poprzez rozpoczynający pracę żwacz, musimy zabezpieczyć odpowiednią ilość składników pokarmowych. Ważne jest, aby w tym okresie nie hamować przyrostów dziennych cielęcia.

Młode cielę, które rodzi się zwierzęciem monogastrycznym  w okresie kilku tygodni musi stać się przeżuwaczem. Wtedy kiedy odstawiamy mleko, a cielę już częściowo trawi pasze objętościowe i  jest w stanie pokryć swoje potrzeby poprzez rozpoczynający pracę żwacz, musimy zabezpieczyć odpowiednią ilość składników pokarmowych. Ważne jest, aby w tym okresie nie hamować przyrostów dziennych cielęcia.


Tylko
Calfsan® podawany jako uzupełnienie pasz objętościowych, po odstawieniu mleka, zapewnia przyrosty dzienne odchowywanych jałówek przekraczające nawet 1.100g. Wysoki poziom witamin i związków  mineralnych przyczyniają się do mocnej budowy kości oraz prawidłowego rozwoju narządów, które pełnią bardzo ważne funkcje u wysoko wydajnej krowy.


Tylko
Calfsan® podawany jako uzupełnienie pasz objętościowych, po odstawieniu mleka, zapewnia przyrosty dzienne odchowywanych jałówek przekraczające nawet 1.100g. Wysoki poziom witamin i związków  mineralnych przyczyniają się do mocnej budowy kości oraz prawidłowego rozwoju narządów, które pełnią bardzo ważne funkcje u wysoko wydajnej krowy.

Wszystkie działania doświadczonego hodowcy powinny być skierowane na cel, jakim jest  uzyskanie w wieku nie przekraczającym 12 miesięcy jałówek, o masie ciała przekraczających 380 kg, które mogą zostać  zacielone. Krowy  tak odchowywane w okresie swej młodości charakteryzują się większą wydajnością i dłuższym okresem użytkowania w stadzie. Dawkowanie Calfsan®, to do 3 kg na cielę dziennie po zakończeniu pojenia mlekiem, jako uzupełnienie pasz objętościowych we wszystkie niezbędne składniki dla prawidłowego wzrostu i rozwoju.

Wszystkie działania doświadczonego hodowcy powinny być skierowane na cel, jakim jest  uzyskanie w wieku nie przekraczającym 12 miesięcy jałówek, o masie ciała przekraczających 380 kg, które mogą zostać  zacielone. Krowy  tak odchowywane w okresie swej młodości charakteryzują się większą wydajnością i dłuższym okresem użytkowania w stadzie. Dawkowanie Calfsan®, to do 3 kg na cielę dziennie po zakończeniu pojenia mlekiem, jako uzupełnienie pasz objętościowych we wszystkie niezbędne składniki dla prawidłowego wzrostu i rozwoju.