7,1 MJ NEL – najwyższa zawartość energii w kiszonce!

Dzięki zastosowaniu preparatów do zakiszania Labacsil Mais Acid i Labacsil Mais bakterie!

W Sano Agrar Institut w Lubiniu we wrześniu ubiegłego roku odbył się pokaz zakiszania kukurydzy. Po 5 miesiącach odkryto silos i wykonano analizę kiszonki. Okazało się, że kiszonka miała bardzo wysoką jakość i wartość pokarmową, a zawartość energii była rekordowa – wynosiła 7,1 MJ NEL.
 

W Sano Agrar Institut w Lubiniu w dniu 4. września ubiegłego roku dzięki inicjatywie „Razem dla Rekordów Polski” odbył się pokaz zakiszania kukurydzy. Była to pierwsza taka próba w naszym kraju. Poza Sano - w przedsięwzięciu wzięły udział także firmy, mające swój wkład w technologię produkcji kukurydzy, czyli producent nasion – IGP Polska i producent nawozów K+S Polska, a także firma Claas, dzięki której dokonano zbioru kukurydzy, jej zwozu do silosów i ugniatania w silosie. Kiszonka z kukurydzy to główna pasza objętościowa i jedyna kiszonka na tej największej w Polsce fermie liczącej ponad 1500 krów mlecznych, stąd niezwykle ważna jest jej jakość i wartość pokarmowa. Tu warto zaznaczyć, że od 3 lat ze względu na niewystarczające opady zrezygnowano z uprawy traw.
 
Diabeł tkwi w szczegółach
Aby kiszonka miała wysoką jakość i wartość pokarmową wszystko musi być dopięte na ostatni guzik. Tu nie może być nic przypadkowe, wszystko musi być na najwyższym poziomie. W celu ustanowienia Rekordu Polski w dniu 04.09.2018r. z pola o powierzchni 86 ha zebrana i zakiszona została odmiana kukurydzy Quentin o FAO 240. Odmiana ta charakteryzuje się m.in. wysoką odpornością na suszę oraz cechą „stay green”, czym mogła wykazać się w ostatnim, suchym sezonie. Jest ona polecana zarówno na ziarno, jak i do zakiszania. Ogólny plon świeżej masy roślin tej odmiany wyniósł 102 % wzorca (wg danych Polskiego Związku Producentów Kukurydzy), co oznacza 72,3 t z ha. Nawożenie kukurydzy w Sano Agrar Institut opiera się głównie na gnojowicy. Uzupełnione zostało ono o nawozy firmy K+S. Zbiór i zakiszanie wykonany został przy użyciu nowoczesnych maszyn marki Claas w tym sieczkarni Jaguar, ciągników Xerion oraz Axion i ładowarki Torion. Nad starannością przebiegu zakiszania kukurydzy z użyciem aplikatorów i preparatów Labacsil Mais Bakterie® i Labacsil Mais Acid® czuwali eksperci żywieniowi z Sano.
Od wysokiej jakości kiszonki zależy duża wydajność, która w Sano Agrar Institut sięga aż 12.927 kg, co jest też m.in. wynikiem wysokiej jakości kiszonki z kukurydzy. Krowy w Sano Agrar Institut są rekordzistkami w Europie jeśli chodzi o pierwsze wycielenia, gdyż odbywają się one już u krów w wieku 22,4 miesiąca. To jest o prawie 5 miesięcy wcześniej niż wynosi średnia w Polsce.

Rekordowa kiszonka
Próbka kiszonki została pobrana przez urzędowego rzeczoznawcę i wysłana do analizy do sprawdzonego laboratorium LKS Lichtenwalde (Niemcy). Mimo, że ze względu na suszę ubiegły rok nie był aż tak mocno sprzyjający dla kukurydzy, to jednak jakość i wartość pokarmowa kiszonki okazały się znakomite. Zawartość suchej masy wynosiła 40,9 %, przy zawartości 7,7 % białka ogólnego, ale aż 13,8 % białka użytecznego i 33,9 % skrobi. Smak lekko kwaśny, na co wskazuje też wartość pH=3,8. Za to rekordowa okazała się zawartość energii, aż 7,1 MJ NEL. Jest to pierwszy oficjalny rekord zawartości energii kiszonki z kukurydzy w Polsce. Wręczenie certyfikatów przez przedstawicieli Biura rekordów potwierdzających rekord odbyło na terenie Sano Dairy Farm w Lubiniu.

 

Film prezentujący zakiszanie kukurydzy w Sano Agrar Institut

© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.                      Ogółne warunki współpracy