Polityka w zakresie zarządzania Środowiskiem

Sano Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o. prowadzi swoją działalność w oparciu o zasadę polityki zrównoważonego rozwoju. Z pełną świadomością kształtowane są  relacje pomiędzy wzrostem gospodarczym, rozwojem przedsiębiorstwa, a  dbałością o środowisko naturalne oraz zdrowie człowieka oraz zwierząt.

Firma działa  w sposób przyjazny dla środowiska, realizując procesy ukierunkowane na doskonalenie metod zapobiegania negatywnym skutkom oddziaływania na środowisko. Elementem strategii działalności firmy jest utrzymanie i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Środowiskowego.

Nieprzerwanie priorytetem przedsiębiorstwa jest stosowanie najwyższych technologicznie rozwiązań w swojej działalności. Szkolenie kadry zarówno kierowniczej jak i pracowników produkcji.

Firma Sano Nowoczesne Żywienie Zwierząt stale przestrzega  wymagań  prawnych  i innych uregulowań środowiskowych mających zastosowanie w prowadzonej przez zakład działalności gospodarczej.
Mając na celu realizację niniejszej polityki Sano Nowoczesne Żywienie Zwierząt realizuje następujące cele strategiczne:

  • Realizacja odpowiedniej, selekcyjnej gospodarki odpadami.
  • Minimalizacja ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza.
  • Optymalizacja zużycia surowców i materiałów eksploatacyjnych i przeznaczonych do produkcji.
  • Eliminacja ryzyka wystąpienia awarii środowiskowych przez stały monitoring maszyn, urządzeń i instalacji.
  • Stosowanie w procesach produkcyjnych surowców i technologii sprawdzonych pod względem bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska.
  • Działania zmierzające do ochrony zasobów naturalnych poprzez ograniczanie zużycia papieru, energii elektrycznej i paliw.
  • Doskonalenie procesów technologicznych, inwestycje i modernizacje urządzeń zmierzających do zmniejszenia szkodliwego wpływu na środowisko.
  • Propagowanie polityki środowiskowej wśród pracowników, klientów i dostawców, oraz lokalnej społeczności
  • Wspieranie akcji ekologicznych organizowanych dla lokalnych przedszkoli, szkół, a mających na celu wzrost świadomości ekologicznej wśród młodych ludzi.

© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.   |   Ogółne warunki współpracy

Polityka środowiskowa                                                                             Impressum