Post partum - Power drink dla krów po wycieleniu

Produkty dla krów dla większej wydajności i zdrowia.
Aby uzyskać więcej informacji proszę kliknąć na wybraną fazę chowu.

Krowy mleczne Cielęta Młodzież hodowlana Opasy
Faza zasuszenia Faza pojenia siarą I Faza odchowu Cielęta z zakupu
Poród I Faza odchowu II Faza odchowu Młode opasy
Laktacja II Faza odchowu   Opas bydła

Post partumTM – stawia krowę po porodzie na nogi


Krowa przy porodzie traci dużo sił i elektrolitów, które powinna jak najszybciej uzupełnić. Najszybciej pomoże jej w tym specjalny preparat podawany od razu po porodzie Post partum. Napój wzmacniający dla krowy po wycieleniu Post partum umożliwia szybki start w laktację oraz dużą produkcję mleka.
Doświadczenia przeprowadzone w Sano Agrar Institut wykazały, że Post partum to prawdziwy power drink, znacznie skuteczniej działający na organizm krowy niż inne preparaty.


Grupa kontrolna
Inny preparat
Grupa doświadczalna
Post partumTM
Wydajność 7 dnia (kg) 19,1 21,8
Wydajność 30 dnia (kg)  29,3  31,9
Zalegania poporodowe (szt)  1 0
Zatrzymanie łożyska (szt)  0 0
 
Post partumTM powoduje chętne i duże pobieranie paszy po porodzie, co chroni krowy przed przemieszczeniem trawieńca. Następuje szybka regeneracja organizmu  po porodzie i łatwe odejście łożyska. Wszystko to sprawia, że wydajność oraz zdrowotność krów wzrasta i długo utrzymuje się na wysokim poziomie.

Korzyści stosowania Post partumTM:

  • poprawia bilans energetyczno-elektrolityczny dawki co powoduje lepsze jej wykorzystanie i większą produkcję mleka po wycieleniu
  • propionian wapnia i propionian sodu jako związki glukoplastyczne są źródłem szybko dostarczanej do krwi łatwo przyswajalnej glukozy, co zapobiega ujemnemu bilansowi energii oraz uaktywnia żwacz
  • pobudza apetyt, stwarza dobre warunki dla pracy mikroorganizmów żwacza, aktywuje cały przewód pokarmowy
  • wyrównuje powstające po porodzie niedobory witamin i związków mineralnych
  • zawiera łatwo przyswajalne związki wapniai fosforu zapobiegające zaleganiom poporodowym.
Po zastosowaniu Post partumTM należy podać krowie dawkę TMR i dla zachęty na wierzch posypać niewielkie ilości świeżego siana. Krowa właśnie na to ma apetyt.

Cechy szczególne Post partumTM

  • krowa zaczyna chętnie pobierać paszę
  • szybko uaktywnia żwacz
  • większa wydajność
  • łatwe odchodzenie łożyska
  • chroni przez przemieszczeniem trawieńca

Stosowanie Post partumTM:

Post partum najlepiej podać krowie od razu po porodzie zanim jeszcze zacznie lizać cielę. Należy rozpuścić 1 kg Post partum w 2 x 20 l ciepłej wody i podać krowie do picia. Ilość napoju  ograniczyć do 80 l. W razie konieczności podawanie powtórzyć. Jeżeli krowa nie chce pić samodzielnie można podać za pomocą zestawu do wlewów dożwaczowych Sano Drenching Set.

 

© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.                      Ogółne warunki współpracy