Menu

  • Ślepota kurza, ślepota zmierzchowa

    Ślepota kurza, ślepota zmierzchowa - upośledzenie wzroku występujące u ludzi i u zwierząt (drobiu, bydła, koni, świń i krów) polegające na zaburzeniu widzenia w warunkach słabego oświetlenia (najczęściej po zmierzchu). Przyczyną choroby jest niedobór witaminy A. Zapobieganie chorobie polega na podawaniu pasz bogatych w witaminę A i β-karotenu.