Menu

  • Leukoza, białaczka

    Leukoza, białaczka - ciężka choroba nowotworowa układu krwiotwórczego. Występują znaczące zmiany ilościowe i jakościowe leukocytów we krwi, szpiku i narządach wewnętrznych.

    Zobacz także