Menu

 • Przebijanie żwacza, trokarowanie

  Przebijanie żwacza, trokarowanie - metoda stosowana przy silnych wzdęciach żołądka u przeżuwaczy. Wzdęcie następuje najczęściej od zjedzenia dużych ilości silnie fermentujących pasz (np. młodej koniczyny, wyki, liści kapusty, lucerny, naci ziemniaczanej, śruty) lub pasz spleśniałych, zgniłych, sfermentowanych, przemarzniętych okopowych itp. Gdy zawiodą takie sposoby postepowania, jak: masaż lewej strony brzucha, zimne okłady, wprowadzenie sondy do żołądka to wykonuje się przebijanie żwacza przy użyciu specjalnego trójgrańca (trokaru). Przebija się w słabiźnie z lewej strony, w miejscu gdzie ściana brzucha jest najbardziej uwypuklona, po uprzednim wystrzyżeniu sierści i odkażeniu skóry. Trzeba pamiętać o powolnym upuszczaniu gazów, o pozostawieniu pochewki trokaru w otworze przez kilka godzin, oraz o zabezpieczeniu ranki i smarowania jej środkiem dezynfekcyjnym, np. jodyną, aż do zagojenia.

  Zobacz także
  Pastwisko
  Pastwisko - rodzaj użytków zielonych o bardzo zwartej i gęstej darni. Na pastwiskach rosną najczęściej rośliny wieloletnie, odporne na przygryzanie i...
  Więcej strzałka
  Pasza
  Pasza – produkty pochodzenia roślinnego (rośliny paszowe), zwierzęcego oraz mineralnego, a także substancje otrzymywane w wyniku przemian chemicznych (mocznik) lub biologicznych...
  Więcej strzałka
  Pasze lecznicze
  Pasza lecznicza - mieszanina jednego lub kilku dopuszczonych do obrotu, zgodnie z przepisami prawa farmaceutycznego, premiksów leczniczych z jedną lub z...
  Więcej strzałka
  Pasze objętościowe
  Pasze objętościowe - to pasze, które w 1 kg suchej masy mają mniej niż 4,1 MJ energii netto (EN) i więcej...
  Więcej strzałka
  PFHB i PM
  Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka - utworzona przez hodowców w 1995 roku. Jest organizacją niezależną, dobrowolną i samorządną posiadającą...
  Więcej strzałka
  Plemnik
  Plemnik - męska gameta, płciowa komórka rozrodcza, mająca zdolność do aktywnego ruchu. U zwierząt powstają w jądrze, podczas procesu spermatogenezy. Plemnik...
  Więcej strzałka
  Plenność
  Plenność - u zwierząt jest to miara rozrodczości, wyrażana liczbą sztuk potomstwa urodzonego przez samicę z jednej ciąży, w roku lub...
  Więcej strzałka
  Płodność
  Płodność - zdolność zwierząt do rozmnażania się. W przypadku samców jest to zdolność do wytwarzaniem plemników zdolnych do zapłodnienia komórki jajowej,...
  Więcej strzałka
  Pogłowie
  Pogłowie - ogół zwierząt, najczęściej jednego gatunku, rasy, czasami też płci lub wieku, występujących na określonym obszarze i w danym czasie....
  Więcej strzałka
  Pokrewieństwo
  Pokrewieństwo, podobieństwo genetyczne między krewnymi - określona liczba takich samych genów w genotypach osobników spokrewnionych (krewnych), którzy pochodzą od wspólnego przodka...
  Więcej strzałka
  Pokrój, eksterier
  Pokrój, eksterier - całokształt dostrzegalnych cech morfologicznych zwierzęcia, czyli zewnętrzna budowa ciała, zgodna z wzorcami rasy. Na pokrój wpływa w znaczącym...
  Więcej strzałka
  Populacja
  Populacja - zbiór osobników jednego gatunku, żyjących równocześnie w jednym środowisku i czasie, mogących się kojarzyć między sobą zdolnych do wydawania...
  Więcej strzałka
  Porażenie poporodowe
  Porażenie poporodowe - bezgorączkowe schorzenia mogące pojawiać się 1-3 dni po porodzie, występujące najczęściej u krów po 3-8 wycieleniu, o wysokiej...
  Więcej strzałka
  Potomstwo
  Potomstwo - organizmy posiadające część materiału genetycznego od swych rodziców. Mogą wywodzić się od tej samej samicy i tego samego samca...
  Więcej strzałka
  Powtarzalność
  Powtarzalność - podobieństwo między wartościami cechy osobnika otrzymanego w kolejnych cyklach produkcyjnych, np. wydajność mleka w pierwszych i w kolejnych laktacjach,...
  Więcej strzałka
  Preliminarz pasz
  Preliminarz pasz - jest to harmonogram zapotrzebowania na pasze dla poszczególnych grup zwierząt w gospodarstwie przy uwzględnieniu ich liczby i rodzaju...
  Więcej strzałka
  Premiksy
  Premiksy, Mieszanki mineralno-witaminowe - wyselekcjonowany zestaw uzupełniających minerałów i witamin o szerokim zastosowaniu w produkcji mieszanek i koncentratów paszowych. Mieszanki mineralno-witaminowe...
  Więcej strzałka
  Preparaty mlekozastępcze
  Preparaty mlekozastępcze - preparaty zbliżone składem do mleka matki i je zastępujące, przeznaczone dla młodych ssaków określonego gatunku w okresie odchowu....
  Więcej strzałka
  Probiotyki
  Probiotyki - (z j. greckiego: pro bios = dla życia) produkty zawierające żywe lub martwe mikroorganizmy oraz dostarczane przez nie substancje,...
  Więcej strzałka
  Produkty uboczne
  Produkty uboczne - produkty wytworzone jako pozostałość przy produkcji w przemyśle rolno-spożywczym. Specyficzna budowa anatomiczna przewodu pokarmowego przeżuwaczy powoduje, że produkty...
  Więcej strzałka
  Profilaktyka
  Profilaktyka - wszelka działalność mająca na celu zapobieganie chorobą, uzależnieniom, wypadkom ludzi lub zwierząt poprzez likwidację przyczyn ich powstania, jak i...
  Więcej strzałka
  Przeciwciała, antyciała, immunoglobuliny
  Przeciwciała, antyciała, immunoglobuliny - substancje białkowe znajdujące się w surowicy krwi, a powstające w organizmie w reakcji na działanie obcych ciał...
  Więcej strzałka
  Przemiana materii, metabolizm
  Przemiana materii, metabolizm - całokształt złożonego proces biochemicznego zachodzącego w komórkach organizmu żywego, związany ściśle z przemianą energii, stanowiący podstawę wszelkich...
  Więcej strzałka
  Przetłuszczenie
  Przetłuszczenie - to odkładanie sie tłuszczu tkankowego w postaci złogu między mięśniami lub ich grupą w sposób niepożądany. Czasami jest to...
  Więcej strzałka
  Przyrost 
  Przyrost - w zootechnice to pojęcie, którym określa sie tempo przybierania masy ciała i jej wymiarów. Rozróżnia się przyrost bezwzględny (wyrażany...
  Więcej strzałka
  Przyrost dzienny
  Przyrosty dzienne – przyrost masy ciała w ciągu dnia wyrażane zazwyczaj w g.
  Więcej strzałka
  Przyrost dzienny względny
  Przyrost dzienny względny - iloczyn przyrostu dobowego masy ciała zwierzęcia do jego średniej masy ciała określonej wcześniej - wyrażany w procentach....
  Więcej strzałka
  PZH i P TCh „POLSUS”
  Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej "POLSUS" - organizacja samorządowa, założona w 1958 roku. Obecnie zrzesza 19 związków wojewódzkich. Obejmuje...
  Więcej strzałka