Menu

 • Sztuczne unasienianie, inseminacja

  Sztuczne unasienianie, inseminacja - metoda kontrolowanego rozrodu zwierząt gospodarskich, polegająca na wprowadzeniu do dróg rodnych samicy pobranego wcześniej od samca nasienia, bez odbycia stosunku płciowego. Najczęściej stosuje się u bydła, jak i koni, owiec, kóz, świń, drobiu i pszczół. Umożliwia wykorzystanie na dużą skalę nasienia najwartościowszych samców. Na proces inseminacji składają się następujące etapy: pobieranie nasienia, badanie nasienia, rozrzedzanie i konfekcjonowanie nasienia, przechowywanie nasienia, rozprowadzenie nasienia na punkty inseminacyjne, unasienianie samic. Prócz możliwość unasieniania większej liczby samic nasieniem pobranym od jednego samca inseminacja posiada jeszcze inne zalety. Uzyskanie większej liczby potomstwa danego samca dzięki sztucznej inseminacji uzyskujemy lepszą ocenę wartości hodowlanej reproduktora. Występuje możliwość wykorzystania nasienia reproduktora nawet po jego śmierci (unasiennianie nasieniem mrożonym), co powoduje kontynuowanie danej linii hodowlanej. Inseminacja pozwala na unikanie wielu chorób związanych z kryciem naturalnym, oraz daje możliwość transportu nasienia danego reproduktora na znaczne odległości. Znacząco tańszy jest także zakup kilku dawek inseminacyjnych niż zakup samego reproduktora.

  Zobacz także
  Salmoneloza, paratyfus
  Salmoneloza, paratyfus - grupa chorób zakaźnych układu pokarmowego o ostrym przebiegu występujących u ludzi i zwierząt wywoływana przez różne gatunki bakterii...
  Więcej strzałka
  Selekcja
  Selekcja - to wybór zwierząt do rozmnażania, który powoduje zmianę genów populacji. Wyróżniamy selekcję sztuczną i naturalną.
  Więcej strzałka
  Separowana gnojowica
  Separowana gnojowica - materiał do ścielenia legowiska zwierząt gospodarskich powstały w wyniku filtrowania gnojowicy. Powstają dwie frakcje płynna i stała. Frakcja...
  Więcej strzałka
  Siara, kolostrum, młodziwo
  Siara, kolostrum, młodziwo - gęsta wydzielina gruczołu mlekowego samic ssaków produkowanych na kilka dni przed i kilka dni po porodzie. Pierwszy...
  Więcej strzałka
  Siarkowodór
  Siarkowodór - lotny związek chemiczny nieorganiczny o wzorze H2S będący połączeniem siarki i wodoru. Powstaje jako produkt gnicia substancji bogatych w...
  Więcej strzałka
  Skrobia, krochmal 
  Skrobia, krochmal - organiczny związek chemiczny, węglowodan (polisacharyd) zbudowany z wielu reszt cukru prostego (glukozy). Jest produktem fotosyntezy i podstawowym materiałem...
  Więcej strzałka
  Ślepota kurza, ślepota zmierzchowa
  Ślepota kurza, ślepota zmierzchowa - upośledzenie wzroku występujące u ludzi i u zwierząt (drobiu, bydła, koni, świń i krów) polegające na...
  Więcej strzałka
  Soki trawienne
  Soki trawienne - swoiste płyny wytwarzane przez komórki lub gruczoły  wydzielnicze przewodu pokarmowego. Zawierają różne enzymy niezbędne do chemicznego rokładu (trawienia)...
  Więcej strzałka
  Stado
  Stado - grupa osobników najczęściej tego samego gatunku lub rasy, zdolna do rozmnażania, występująca na wspólnym terytorium, zhierarchizowana.
  Więcej strzałka
  Stado hodowlane
  Stado hodowlane, stado reprodukcyjne - grupa zwierząt hodowlanych jednej rasy, których potomstwo przeznaczone jest do doskonalenia populacji zwierząt tej rasy, stanowiące...
  Więcej strzałka
  Stado zarodowe
  Stado zarodowe - stado zwierząt jednej rasy, w skład którego wchodzą zwierzęta zarodowe, mające na celu produkcję osobników o pożądanych cechach....
  Więcej strzałka
  Strawność paszy 
  Strawność paszy - zjedzona pasza ulega w wyniku trawienia rozkładowi na związki proste, które następnie ulegają wchłonięciu do organizmu. Część paszy,...
  Więcej strzałka
  Stres
  Stres - stan fizjologicznego napięcia organizmu wywołany działaniem bodźca tzw. stresora. Stresorem mogą być silne bodźce bólowe (fizyczne), środowiskowe (np. wysoka...
  Więcej strzałka
  Substancje antyżywieniowe
  Substancje antyżywieniowe - substancje niepożądane występujące w paszach, które obniżają efekty produkcyjne. Negatywnie wpływają na pobieranie paszy (zmniejszenie pobierania), obniżają współczynniki...
  Więcej strzałka
  Sucha masa
  Sucha masa - pozostałość produktu, np. paszy, otrzymana w skutek wysuszeniu próbki (usunięcia wody) w skutek różnorakich procesów technologicznych, fizycznych i...
  Więcej strzałka
  Superowolucja
  Superowolucja - sztuczne prowokowanie hormonalne w celu wywołania owulacji mnogiej samic gatunków. Biotechnika stosowana najczęściej w celu uzyskania materiału biologicznego do...
  Więcej strzałka
  Susz z zielonek
  Susz z zielonek - wartościowa pasza objętościowa (zdarza się, że jest zaliczana do pasz treściwych) powstała z pociętych i wysuszonych...
  Więcej strzałka
  Synchronizacja rui 
  Synchronizacja rui - biotechnika hormonalna polegająca na jednoczesnym wywołaniu rui u wybranej grupy samic. Stosowana jest w fermach przemysłowych, ponieważ usprawnia...
  Więcej strzałka