Menu

  • Tłuszczowce, lipidy
    Tłuszczowce, lipidy - naturalne związki organiczne, nierozpuszczalne w wodzie, ale rozpuszczalne w rozpuszczalnikach organicznych (eter etylowy, eter naftowy, chloroform, benzen, aceton itd.). Występują we wszystkich organizmach żywych. U zwierząt występują w narządach lub jako osobna tkanka tłuszczowa, u roślin występują w nasionach i miąższu owoców. Są skoncentrowanym źródłem energii (z 1 g. tłuszczu można wyzwolić 9 kcal) i źródłem materiału zapasowego i magazynem wody w organizmie. Nagromadzenie tłuszczu chroni przed nadmiernym wydzielaniem ciepła i utrzymuje narządy we właściwym miejscu. Tłuszcze pełnią funkcję budulcową, wchodzą w skład błon komórkowych, hormonów, cholesterolu, jak i substancji wewnątrzkomórkowych.
    Zobacz także