Menu

  • Umaszczenie, maść

    Umaszczenie, maść - uwarunkowane genetycznie ubarwienie okrywy włosowej ssaków, ich skóry i tworów rogowych. Jest cechą jakościową uwarunkowaną odkładaniem się barwnika. Umaszczenie jest także cechą dziedziczną, właściwą danemu gatunkowi, odmianie, czy rasie. Występuje ubarwienie jednolite i niejednolite (mieszane). U niektórych zwierząt jest podstawą do oceny zwierzęcia (np. u zwierząt futerkowych, czy owiec).

    Zobacz także