Laktacja

Laktacja - okres wydzielania mleka przez gruczoły mleczne przez samice ssaków po porodzie. W zależności od gatunku rasy i typu jego długość jest zróżnicowana. U bydła trwa od 270 do 330 dni (za optymalną długość uznaje się 305 dni), u klaczy - od 180 do 210 dni, u loch, w zależności od długości okresu ssania prosiąt, najczęściej 28-35 dni.

© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.                      Ogółne warunki współpracy