Menu

Doradztwo Sano

Od oczekiwań do zadowolenia klienta.

Doradztwo Sano

Żywienie krów

Jałówki w 2 roku życia

W drugiej fazie odchowu „hamuje” się  jałówki.
Pożądane przyrosty dzienne ok. 900 g, tak aby jałówki cieliły się przed ukończeniem 24 miesięcy przy masie ciała ponad 600 kg.

W drugiej fazie odchowu „hamuje” się  jałówki. Pożądane przyrosty dzienne ok. 900 g, tak...
Jałówki w 1 roku życia

Jałówki to przyszłe pokolenie, od którego zależeć będzie wynik stada już za 2-3 lata i dlatego od pierwszych godzin życia powinny być traktowane w sposób szczególny.  

Jałówki to przyszłe pokolenie, od którego zależeć będzie wynik stada już za 2-3 lata...
Wozy paszowe SILOKING z pionowym systemem mieszania

Najwyższa jakość i funkcjonalność dla użytkownika.

Najwyższa jakość i funkcjonalność dla użytkownika.
Cielęta II faza odchowu

Od 4 tygodnia życia do końca okresu odpajania najważniejszy jest rozwój żwacza oraz związane z nim wysokie pobranie paszy.

Od 4 tygodnia życia do końca okresu odpajania najważniejszy jest rozwój żwacza oraz związane...
Cielęta w I fazie odchowu

„Czym skorupka za młodu nasiąknie…” Ta faza odchowu cieląt obejmuje pierwsze 3 tygodnie życia.

„Czym skorupka za młodu nasiąknie…” Ta faza odchowu cieląt obejmuje pierwsze 3 tygodnie życia.
Cielęta – faza pojenia siarą

Cielęta rodzą się bez przeciwciał chroniących je przed chorobami i negatywnymi wpływami środowiska, w którym się znalazły.

Cielęta rodzą się bez przeciwciał chroniących je przed chorobami i negatywnymi wpływami środowiska, w...
Żywienie krów w laktacji

Żywienie krów w laktacji jest bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na wysoką i opłacalną produkcję mleka.

Żywienie krów w laktacji jest bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na wysoką i opłacalną produkcję...
Krowy mleczne – poród

Krowy zaraz po wycieleniu powinny otrzymać co najmniej 20 l ciepłego pójła z preparatem wzmacniającym BoviFit®

 

Krowy zaraz po wycieleniu powinny otrzymać co najmniej 20 l ciepłego pójła z preparatem...
Żywienie krów w zasuszaniu

Właściwe żywienie krów w okresie zasuszenia minimalizuje problemy zdrowotne oraz decyduje
o produkcji mleka w przyszłej laktacji.

Właściwe żywienie krów w okresie zasuszenia minimalizuje problemy zdrowotne oraz decyduje o produkcji mleka...
Labacsil Gras® – prawidłowe zakiszanie traw

Kiszenie jest jednym z najlepszych sposobów konserwacji pasz, stąd udział kiszonek w żywieniu zwierząt z roku na rok rośnie.

Kiszenie jest jednym z najlepszych sposobów konserwacji pasz, stąd udział kiszonek w żywieniu zwierząt...
Labacsil® Mais – Zakiszanie kukurydzy

Najlepszą paszą energetyczną dla krów jest kiszonka z kukurydzy, ze względu na wysoką wartość pokarmową i wysokie plony.

Najlepszą paszą energetyczną dla krów jest kiszonka z kukurydzy, ze względu na wysoką wartość...

Żywienie opasów

Wozy paszowe SILOKING z pionowym systemem mieszania

Najwyższa jakość i funkcjonalność dla użytkownika.

Najwyższa jakość i funkcjonalność dla użytkownika.
Opas bydła

Chcąc uzyskać wysokie przyrosty w opasie bydła, trzeba zapewnić opasom wysokiej jakości paszę objętościową.

Chcąc uzyskać wysokie przyrosty w opasie bydła, trzeba zapewnić opasom wysokiej jakości paszę objętościową.
Młode opasy

Celem jaki przyświeca hodowcom bydła opasowego jest uzyskanie w jak najkrótszym czasie jak największej ilości  dobrej jakości wołowiny

Celem jaki przyświeca hodowcom bydła opasowego jest uzyskanie w jak najkrótszym czasie jak największej...
Opas cieląt z zakupu

Żywienie, rodzaj podawanych pasz  oraz stworzenie odpowiednich warunków odgrywają istotną rolę w uzyskaniu dobrych wyników w odchowie cieląt.

Żywienie, rodzaj podawanych pasz  oraz stworzenie odpowiednich warunków odgrywają istotną rolę w uzyskaniu dobrych...
Labacsil Gras® – prawidłowe zakiszanie traw

Kiszenie jest jednym z najlepszych sposobów konserwacji pasz, stąd udział kiszonek w żywieniu zwierząt z roku na rok rośnie.

Kiszenie jest jednym z najlepszych sposobów konserwacji pasz, stąd udział kiszonek w żywieniu zwierząt...
Labacsil® Mais – Zakiszanie kukurydzy

Najlepszą paszą energetyczną dla krów jest kiszonka z kukurydzy, ze względu na wysoką wartość pokarmową i wysokie plony.

Najlepszą paszą energetyczną dla krów jest kiszonka z kukurydzy, ze względu na wysoką wartość...

Żywienie świń

Znaczenie żywienia prosiąt w fazie ssania

W okresie pomiędzy 21 a 28 dniem życia głównym pokarmem prosiąt jest mleko lochy. Tylko jeśli żywienie loch będzie odpowiednie, mleka będzie pod dostatkiem.

W okresie pomiędzy 21 a 28 dniem życia głównym pokarmem prosiąt jest mleko lochy....
Okres ciąży – do 7 dni przed wyprosieniem

Najważniejszym celem w tym okresie jest odpowiednie przygotowanie loch, aby uzyskać od nich dużo miotów w roku z dużą liczbą prosiąt. Ważne jest też zapobieganie przyszły chorobom…

Najważniejszym celem w tym okresie jest odpowiednie przygotowanie loch, aby uzyskać od nich dużo...
Przygotowanie do porodu

Oczekując zdrowo urodzonych  prosiąt o dużej witalności, należy lochy wysokoprośne odpowiednio przygotować  do porodu.

Oczekując zdrowo urodzonych  prosiąt o dużej witalności, należy lochy wysokoprośne odpowiednio przygotować  do porodu.
Odsadzanie prosiąt

Odsadzanie prosiąt to trudny etap hodowli trzody w cyklu zamkniętym. Jednym z podstawowych  kryteriów warunkującym bezpieczne odsadzanie to masa prosięcia.

Odsadzanie prosiąt to trudny etap hodowli trzody w cyklu zamkniętym. Jednym z podstawowych  kryteriów...
Odchów prosiąt

O ile podczas fazy odsadzania prosiąt szczególny nacisk kładzie się na zdrowotność i prawidłowy rozwój układu pokarmowego, to w następnej fazie rozwojowej priorytetem jest wydajność.

O ile podczas fazy odsadzania prosiąt szczególny nacisk kładzie się na zdrowotność i prawidłowy...
Znaczenie żywienia loch w laktacji

Najważniejszą sprawą w okresie karmienia prosiąt jest utrzymanie jak najwyższej mleczności przez 21 dni po wyprosieniu i ograniczenie spadku masy ciała loch.

Najważniejszą sprawą w okresie karmienia prosiąt jest utrzymanie jak najwyższej mleczności przez 21 dni...
Znaczenie żywienia loch luźnych

Po przeniesieniu do sektora krycia należy karmić lochy dawką laktacyjną w celu uniknięcia nagłej zmiany paszy.

Po przeniesieniu do sektora krycia należy karmić lochy dawką laktacyjną w celu uniknięcia nagłej...
Odchów loszek hodowlanych I – od 30 kg do 70 kg

Celem odchowu loszek hodowlanych jest ich wysoka płodność, długi okres użytkowania i mocna budowa.

Celem odchowu loszek hodowlanych jest ich wysoka płodność, długi okres użytkowania i mocna budowa.
Loszki w II fazie odchowu

 

Loszki hodowlane uzyskują dojrzałość w odpowiednim czasie i nie powinny być zbyt wcześnie kryte. Nie wystarczy uzyskanie dojrzałości płciowej…

  Loszki hodowlane uzyskują dojrzałość w odpowiednim czasie i nie powinny być zbyt wcześnie...
Tucz końcowy – od 70 kg do 110 kg

W tuczu końcowym celem każdego hodowcy będzie osiągniecie wysokich przyrostów dziennych, przy jak najlepszym wykorzystaniu paszy ale także wysokiej mięsności.

W tuczu końcowym celem każdego hodowcy będzie osiągniecie wysokich przyrostów dziennych, przy jak najlepszym...
Tucz początkowy – od 30 kg do 70 kg

Po osiągnięciu wagi 30 kg warchlak trafia na tuczarnię. Podstawowymi celami w tuczu początkowym świń są wysokie przyrosty.

Po osiągnięciu wagi 30 kg warchlak trafia na tuczarnię. Podstawowymi celami w tuczu początkowym...