Menu

Wiedza praktyczna z żywienia krów mlecznych

Każde zwierzę przechodzi różne etapy życia i produkcji. Od pokrycia potrzeb w poszczególnych etapach zależy dalszy sukces, a więc zdrowie i wydajność zwierząt. Wydajność krowy zależy od odchowu cieląt oraz młodzieży. Żywienie w okresie zasuszenia wpływa na płodność, występowanie gorączki poporodowej oraz wydajność w kolejnej laktacji. Sano opracowało specjalny program żywienia zwierząt, zapewniający spełnienie potrzeb zwierząt na poszczególnych etapach życia i produkcji.

Żywienie krów mlecznych

Każde zwierzę przechodzi różne etapy życia i produkcji. Od pokrycia potrzeb w poszczególnych etapach zależy dalszy sukces, a więc zdrowie i wydajność zwierząt. Wydajność krowy zależy od odchowu cieląt oraz młodzieży. Żywienie w okresie zasuszenia wpływa na płodność, występowanie gorączki poporodowej oraz wydajność w kolejnej laktacji. Sano opracowało specjalny program żywienia zwierząt, zapewniający spełnienie potrzeb zwierząt na poszczególnych etapach życia i produkcji.

1 2