Menu

Wiedza praktyczna z żywienia krów mlecznych

Każde zwierzę przechodzi różne etapy życia i produkcji. Od pokrycia potrzeb w poszczególnych etapach zależy dalszy sukces, a więc zdrowie i wydajność zwierząt. Wydajność krowy zależy od odchowu cieląt oraz młodzieży. Żywienie w okresie zasuszenia wpływa na płodność, występowanie gorączki poporodowej oraz wydajność w kolejnej laktacji. Aby pokryć potrzeby zwierząt w poszczególnych etapach życia i produkcji oraz aby przygotować je do kolejnego etapu, Sano opracowało specjalny program żywienia zwierząt.

Żywienie krów mlecznych

Każde zwierzę przechodzi różne etapy życia i produkcji. Od pokrycia potrzeb w poszczególnych etapach zależy dalszy sukces, a więc zdrowie i wydajność zwierząt. Wydajność krowy zależy od odchowu cieląt oraz młodzieży. Żywienie w okresie zasuszenia wpływa na płodność, występowanie gorączki poporodowej oraz wydajność w kolejnej laktacji.

Aby pokryć potrzeby zwierząt w poszczególnych etapach życia i produkcji oraz aby przygotować je do kolejnego etapu, Sano opracowało specjalny program żywienia zwierząt.

1 2