Menu

Program współpracy dla dealerów

Sano jest pewnym partnerem handlowym dla przedsiębiorców dzięki powtarzalnym produktom, sprawdzonej koncepcji żywienia, doradztwu i pewnej strategii marketingowej. To ogromna szansa! Skorzystaj z naszej kompetencji oraz dynamiki rozwoju!

Program współpracy dla dealerów

Sano jest pewnym partnerem handlowym dla przedsiębiorców dzięki powtarzalnym produktom, sprawdzonej koncepcji żywienia, doradztwu i pewnej strategii marketingowej. To ogromna szansa! Skorzystaj z naszej kompetencji oraz dynamiki rozwoju!

Korzyści dealera Sano
Partnerstwo fundamentem długotrwałego sukcesu

Sano wspiera dealera w pozyskiwaniu klientów, doradztwie i marketingu. Partnerstwo to wspólne pozyskiwanie klientów i wsparcie w ich utrzymaniu. Będąc partnerem Sano, sam decydujesz o swoich osiągnięciach,  tempie realizacji postawionych celów i rozwoju własnej firmy. Dzięki popularności produktów wśród hodowców masz zapewniony rynek zbytu.

Otwarcie na potrzeby Klienta

Sano jest bliżej hodowcy. Nasza strategia opiera się na dokładnej analizie gospodarstwa rolnego i doradztwie, t. j. doborze indywidualnych rozwiązań, które będą prowadziły do realizacji ustalonych celów.

Kompetencja łączy i rozwija

Szkolimy naszych dealerów. Wiedza, doświadczenie  i kompetencje sprawiają, że innowacyjne programy i produkty zapewniają hodowcom uzyskanie wysokiej wydajności, dobrej płodności, zdrowotności zwierząt i satysfakcjonującego wyniku ekonomicznego.

Produkty z 100% potwierdzeniem jakości

Sano wypracowało sobie bardzo silną pozycję na rynku pasz. Składają się na nią opinie zadowolonych klientów, zdobyte certyfikaty,  wyróżnienia. Sano, to najbardziej znana marka paszowa w Polsce. Według niezależnych badań, aż 66 % hodowców uważa Sano, za firmę najbardziej przyjazną rolnikom.

Jasna polityka cenowa zamiast walki cenowej i różnorodności produktów

Sano uczestniczy w kształtowaniu właściwych relacji gospodarczych, społecznych, w duchu poszanowania porządku prawnego kraju i  etyki w biznesie. Zapewniamy dobre warunki współpracy dla naszych partnerów, przejrzystą politykę cenową oraz dostępność pełnej oferty produktowej dla wszystkich klientów. Gwarantujemy wysoki zysk dzięki korzystnym warunkom współpracy.

Szybka realizacja zamówień

Zamówienia realizujemy w ciągu 5 dni roboczych od przyjęcia zamówienia.

Profesjonalne wsparcie sprzedaży i marketingu

Kompetentni i skuteczni w działaniu doradcy żywieniowi są dodatkowym wsparciem  w procesie pozyskiwania  i utrzymania zadowolonych hodowców. Naszych partnerów wspieramy marketingowo w postaci reklam i artykułów w prasie branżowej oraz na stronie internetowej Sano i kanale  YouTube. Dealerzy Sano mają stały dostęp do materiałów informacyjnych, reklamowych oraz szkoleń produktowych, sprzedażowych oraz z zakresu żywienia zwierząt.

Twoje zadania
  • Aktywnie zdobywasz każdego dnia nowych klientów i samodzielnie potrafisz sprostać ich obsłudze.
  • Wspólnie z naszym doradcą żywieniowym wprowadzasz na rynek nowe produkty i koncepcje żywienia Sano.
  • Jesteś przekonany do koncepcji żywienia i doradztwa Sano. Zapewniamy Ci wsparcie doradcy żywieniowego Sano.
  • Sprzedajesz szeroką ofertę produktów Sano, której systematycznie poszerzasz o kolejne produkty.
  • Wdrażasz u klientów pełne programy żywienia Sano.
  • Systematycznie podnosisz swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach Sano.
  • Dbasz o dobry wizerunek Sano oraz własny.
  • Aktywnie uczestniczysz w akcjach specjalnych i promocjach.