Menu

Produkty Sano

Produkty Sano mają przybliżać najnowsze osiągnięcia oraz zwiększać zysk hodowcy. W praktyce oznacza to, że produkty
Sano są ciągle ulepszane,
zarówno pod względem jakości produkowanych pasz, jak i pod kątem efektywności.

Produkty Sano

Programy żywienia i produkty Sano mają przybliżać najnowsze osiągnięcia oraz zwiększać zysk hodowcy.

W praktyce oznacza to, że produkty Sano są ciągle ulepszane,
zarówno pod względem jakości produkowanych pasz, jak i pod kątem efektywności.