Menu

Żywienie świń

Żywienie świń

Tucz początkowy – od 30 kg do 70 kg

Po osiągnięciu wagi 30 kg warchlak trafia na tuczarnię. Podstawowymi celami w tuczu początkowym świń są wysokie przyrosty.

Tucz końcowy – od 70 kg do 110 kg

W tuczu końcowym celem każdego hodowcy będzie osiągniecie wysokich przyrostów dziennych, przy jak najlepszym wykorzystaniu paszy ale także wysokiej mięsności.

Loszki w II fazie odchowu

 

Loszki hodowlane uzyskują dojrzałość w odpowiednim czasie i nie powinny być zbyt wcześnie kryte. Nie wystarczy uzyskanie dojrzałości płciowej…

Odchów loszek hodowlanych I – od 30 kg do 70 kg

Celem odchowu loszek hodowlanych jest ich wysoka płodność, długi okres użytkowania i mocna budowa.

Znaczenie żywienia loch luźnych

Po przeniesieniu do sektora krycia należy karmić lochy dawką laktacyjną w celu uniknięcia nagłej zmiany paszy.

Znaczenie żywienia loch w laktacji

Najważniejszą sprawą w okresie karmienia prosiąt jest utrzymanie jak najwyższej mleczności przez 21 dni po wyprosieniu i ograniczenie spadku masy ciała loch.

Odchów prosiąt

O ile podczas fazy odsadzania prosiąt szczególny nacisk kładzie się na zdrowotność i prawidłowy rozwój układu pokarmowego, to w następnej fazie rozwojowej priorytetem jest wydajność.

Odsadzanie prosiąt

Odsadzanie prosiąt to trudny etap hodowli trzody w cyklu zamkniętym. Jednym z podstawowych  kryteriów warunkującym bezpieczne odsadzanie to masa prosięcia.

Przygotowanie do porodu

Oczekując zdrowo urodzonych  prosiąt o dużej witalności, należy lochy wysokoprośne odpowiednio przygotować  do porodu.

1 2