Menu

Badania i Rozwój

xx

Wszystko dla praktyki

Programy żywienia i produkty Sano mają przybliżać najnowsze osiągnięcia oraz zwiększać zysk hodowcy. W praktyce oznacza to, że produkty Sano są ciągle ulepszane, zarówno pod względem jakości produkowanych pasz, jak i pod kątem efektywności.

Wysokie wymagania

Główne cele, jakie stawia sobie Sano z myślą o badaniach i rozwoju to:

 • rozwój bezpiecznych i skutecznych produktów
 • zwiększenie wydajności zwierząt
 • wzrost zysku hodowcy przez ekonomiczną produkcję

Aby sprostać tym wymaganiom, specjaliści ze wszystkich państw ściśle ze sobą współpracują. Regularnie wymieniają między sobą najnowsze informacje oraz wyniki badań i dyskutują na ich temat.

Wymiana wiedzy i doświadczenia

W ciągu ostatnich 5 lat wiedza na świecie podwoiła się, dotyczy to również żywienia zwierząt. Specjaliści Sano co miesiąc przygotowują raporty o trendach i nowych rozwiązaniach w praktyce. Ciągle zdobywamy nową wiedzę na międzynarodowych seminariach, we współpracy z uniwersytetami, wyższymi szkołami zawodowymi i instytutami.

Zagadnienia, na które zwracamy szczególną uwagę, to:

 • poprawa zdrowia zwierząt
 • zwiększenie wydajności
 • lepsze wykorzystanie paszy
 • wydłużenie okresu użytkowania

 

Nieustannie prowadzimy badania nad skutecznością nowych rozwiązań. Jeśli sprawdzają się w praktyce, również pod kątem ekonomicznym, wpływają na poprawę zdrowia czy zwiększenie wydajności, wprowadzamy je do naszych produktów.

Wszystko dla praktyki

Programy żywienia i produkty Sano mają przybliżać najnowsze osiągnięcia oraz zwiększać zysk hodowcy. W praktyce oznacza to, że produkty Sano są ciągle ulepszane, zarówno pod względem jakości produkowanych pasz, jak i pod kątem efektywności.

Wysokie wymagania

Główne cele, jakie stawia sobie Sano z myślą o badaniach i rozwoju to:

 • rozwój bezpiecznych i skutecznych produktów
 • zwiększenie wydajności zwierząt
 • wzrost zysku hodowcy przez ekonomiczną produkcję

Aby sprostać tym wymaganiom, specjaliści ze wszystkich państw ściśle ze sobą współpracują. Regularnie wymieniają między sobą najnowsze informacje oraz wyniki badań i dyskutują na ich temat.

Wymiana wiedzy i doświadczenia

W ciągu ostatnich 5 lat wiedza na świecie podwoiła się, dotyczy to również żywienia zwierząt. Specjaliści Sano co miesiąc przygotowują raporty o trendach i nowych rozwiązaniach w praktyce. Ciągle zdobywamy nową wiedzę na międzynarodowych seminariach, we współpracy z uniwersytetami, wyższymi szkołami zawodowymi i instytutami.

Zagadnienia, na które zwracamy szczególną uwagę, to:

 • poprawa zdrowia zwierząt
 • zwiększenie wydajności
 • lepsze wykorzystanie paszy
 • wydłużenie okresu użytkowania

 

Nieustannie prowadzimy badania nad skutecznością nowych rozwiązań. Jeśli sprawdzają się w praktyce, również pod kątem ekonomicznym, wpływają na poprawę zdrowia czy zwiększenie wydajności, wprowadzamy je do naszych produktów.