Menu

Jakość potwierdzona na 100%

Jakość potwierdzona na 100%

Profesjonalizm

Sano produkuje paszę najwyższej jakości z myślą o zdrowych i wydajnych zwierzętach. W każdej naszej fabryce nad standardem i jakością produktów Sano czuwają wyznaczeni do tego pracownicy.

Współpraca

Na wysoki poziom wszystkich produktów wpływa zarówno bardzo dobre wykształcenie, szkolenia z zakresu nowych metod analiz, jak i wzajemna współpraca pracowników działu zakupów i produkcji. Dzięki temu możemy szybko i skutecznie reagować na nowe wyzwania.

Rozwój

Produkty Sano zachowują wysoki standard, a najlepsi fachowcy cały czas pracują nad ich coraz lepszą jakością. Sano zawsze spełnia wszystkie wymagania jakościowe stawiane przez klientów. Potwierdzają to certyfikaty nadane przez niezależne organizacje.

Profesjonalizm

Sano produkuje paszę najwyższej jakości z myślą o zdrowych i wydajnych zwierzętach. W każdej naszej fabryce nad standardem i jakością produktów Sano czuwają wyznaczeni do tego pracownicy.

Współpraca

Na wysoki poziom wszystkich produktów wpływa zarówno bardzo dobre wykształcenie, szkolenia z zakresu nowych metod analiz, jak i wzajemna współpraca pracowników działu zakupów i produkcji. Dzięki temu możemy szybko i skutecznie reagować na nowe wyzwania.

Rozwój

Produkty Sano zachowują wysoki standard, a najlepsi fachowcy cały czas pracują nad ich coraz lepszą jakością. Sano zawsze spełnia wszystkie wymagania jakościowe stawiane przez klientów. Potwierdzają to certyfikaty nadane przez niezależne organizacje.

Jakość potwierdzona certfikatami
HACCP
Sano produkuje w oparciu o procedury ustanowione w ramach systemu HACCP
certyfikowanego przez TÜV NORD Polska Sp. z o.o.
Pobierz Certyfikat – PDF
ISO-9001:2015
Związek Kontroli Technicznej (TUV Nord) co roku przeprowadza obszerny audyt systemu zarządzania jakością
według standardów ISO 9001:2015.
Kontrolowane jest przestrzeganie poszczególnych procesów zachodzących
we wszystkich dziedzinach działalności przedsiębiorstwa, jak np. zarządzanie komponentami paszowymi.
Pobierz Certyfikat – PDF
Certyfikat bez GMO
Standard VLOG należy do Niemieckiego Stowarzyszenia Żywności bez Inżynierii Genetycznej (German Association Food without Genetic Engineering) – organizacji, która od kilkunastu lat wyznacza i ulepsza standardy kontroli bez GMO w łańcuchu produkcji żywności.

Sano wdrożyło pełen system VLOG dla produktów dla była, o czym świadczy otrzymany certyfikat.

Pobierz Certyfikat
Sano bez GMO – PDF
Pobierz Certyfikat
VLOG – PDF
Pobierz Certyfikat
Polska Izba Mleka- PDF
VLOG Certificate

 

Pobierz Certyfikat VLOG – PDF