Badania i Rozwój

Wszystko dla praktyki

Programy żywienia i produkty Sano mają przybliżać najnowsze osiągnięcia oraz zwiększać zysk hodowcy. W praktyce oznacza to, że produkty Sano są ciągle ulepszane, zarówno pod względem jakości produkowanych pasz, jak i pod kątem efektywności.

Wysokie wymagania

Główne cele, jakie stawia sobie Sano z myślą o badaniach i rozwoju, to:

  • rozwój bezpiecznych i skutecznych produktów
  • poprawa zdrowia zwierząt
  • zwiększenie wydajności zwierząt
  • wzrost zysku hodowcy przez ekonomiczną produkcję

Aby sprostać tym wymaganiom, specjaliści ze wszystkich państw ściśle ze sobą współpracują. Regularnie wymieniają między sobą najnowsze informacje oraz wyniki badań i dyskutują na ich temat.

Wymiana wiedzy i doświadczenia

W ciągu ostatnich 5 lat wiedza na świecie podwoiła się, dotyczy to również żywienia zwierząt. Specjaliści Sano co miesiąc przygotowują raporty o trendach i nowych rozwiązaniach w praktyce. Ciągle zdobywamy nową wiedzę na międzynarodowych seminariach, we współpracy z uniwersytetami, wyższymi szkołami zawodowymi i instytutami.

Zagadnienia, na które zwracamy szczególną uwagę, to:

  • poprawa zdrowia zwierząt
  • zwiększenie wydajności
  • lepsze wykorzystanie paszy
  • wydłużenie okresu użytkowania

Nieustannie prowadzimy badania nad skutecznością nowych rozwiązań. Jeśli sprawdzają się w praktyce, również pod kątem ekonomicznym, wpływają na poprawę zdrowia czy zwiększenie wydajności, wprowadzamy je do naszych produktów.

© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.                      Ogółne warunki współpracy