Menu

Cielęta w I fazie odchowu

Czym skorupka za młodu nasiąknie… Ta faza odchowu cieląt obejmuje pierwsze 3 tygodnie życia.
Głównym celem jest możliwe jak najszybszy rozwój od cielęcia do dobrze funkcjonującego przeżuwacza.

Cielęta I faza odchowu

Czym skorupka za młodu nasiąknie… Ta faza odchowu cieląt obejmuje pierwsze 3 tygodnie życia.
Głównym celem jest możliwe jak najszybszy rozwój od cielęcia do dobrze funkcjonującego przeżuwacza.

W okresie odchowu następuje kompletne przestawienie się układu pokarmowego na inny rodzaj trawienia. Po urodzeniu cielę trawi mleko w trawieńcu. Po 5-dniowej fazie pojenia siarą i mlekiem przejściowym cielętom do końca 3 tygodnia życia należy podawać najwyższej jakości preparaty mlekozastępcze Milli® albo Sanolac Rot® w ilości od 6-8 l mleka dziennie. Jeśli hodowca będzie chciał wykorzystać mleko pełne od swoich krów, to powinien zastosować Latteccino®, które doskonale uzupełnia mleko od krów i zabezpiecza cielę przed anemią oraz przeciwdziała obsysaniu się.

W okresie odchowu następuje kompletne przestawienie się układu pokarmowego na inny rodzaj trawienia. Po urodzeniu cielę trawi mleko w trawieńcu. Po 5-dniowej fazie pojenia siarą i mlekiem przejściowym cielętom do końca 3 tygodnia życia należy podawać najwyższej jakości preparaty mlekozastępcze Milli® albo Sanolac Rot® w ilości od 6-8 l mleka dziennie. Jeśli hodowca będzie chciał wykorzystać mleko pełne od swoich krów, to powinien zastosować Latteccino®, które doskonale uzupełnia mleko od krów i zabezpiecza cielę przed anemią oraz przeciwdziała obsysaniu się.

  • Żwacz jednak jeszcze nie funkcjonuje i musi się dopiero rozwinąć. Dlatego obok mleka powinno się cielętom podać jak najwcześniej, czyli już od 7 dnia życia najlepszy z możliwych starter Vital Musli®.
  • Niezwykle korzystnie wpływa na rozwój żwacza i sprawia, że już w 4 tygodniu cielęta mogą zaczynać pobierać dobrej jakości paszę objętościową (kiszonkę z traw, kiszonkę z kukurydzy, TMR).
  • Żwacz jednak jeszcze nie funkcjonuje i musi się dopiero rozwinąć. Dlatego obok mleka powinno się cielętom podać jak najwcześniej, czyli już od 7 dnia życia najlepszy z możliwych starter Vital Musli®.
  • Niezwykle korzystnie wpływa na rozwój żwacza i sprawia, że już w 4 tygodniu cielęta mogą zaczynać pobierać dobrej jakości paszę objętościową (kiszonkę z traw, kiszonkę z kukurydzy, TMR).

Najważniejszą sprawą w tej fazie odchowu jest zdrowotność cieląt. Biegunki i inne niebezpieczne choroby muszą zostać wyeliminowane, a upadki cieląt zredukowane do minimum. Kiedy cielę ma biegunkę powinno nadal pić mleko ale z dodatkiem specjalnego dietetycznego preparatu Antilaxan® aż do ustąpienia biegunki. Kiedy zauważymy, że cielę nie pije mleka lub gdy pojawi się biegunka należy za pomocą specjalnego aplikatora Sano natychmiast podać im Calf digest® w postaci bolusa, który zawiera związki wzmagające apetyt i pragnienie oraz buforuje przewód pokarmowy, gdyż przy biegunce powstaje często metaboliczna kwasica. Zaprzestanie podawania mleka cielętom (dieta) przy biegunce jest szkodliwe.

Aby uchronić cielę przed odwodnieniem należy zapewnić stały dostęp do wody i dodawać w okresie biegunki preparat z elektrolitami Sanolyte®. Zarówno w okresie pojenia mlekiem jak i w późniejszym odchowie cielęta nie dostają siana, które niepotrzebnie rozpycha żołądek utrudniając działanie rynienki przełykowej.

Dla zdrowia cieląt byłoby wskazane, aby cały okres odchowu i pojenia prowadzić w Sano Igloo.

Najważniejszą sprawą w tej fazie odchowu jest zdrowotność cieląt. Biegunki i inne niebezpieczne choroby muszą zostać wyeliminowane, a upadki cieląt zredukowane do minimum. Kiedy cielę ma biegunkę powinno nadal pić mleko ale z dodatkiem specjalnego dietetycznego preparatu Antilaxan® aż do ustąpienia biegunki. Kiedy zauważymy, że cielę nie pije mleka lub gdy pojawi się biegunka należy za pomocą specjalnego aplikatora Sano natychmiast podać im Calf digest® w postaci bolusa, który zawiera związki wzmagające apetyt i pragnienie oraz buforuje przewód pokarmowy, gdyż przy biegunce powstaje często metaboliczna kwasica. Zaprzestanie podawania mleka cielętom (dieta) przy biegunce jest szkodliwe.

Aby uchronić cielę przed odwodnieniem należy zapewnić stały dostęp do wody i dodawać w okresie biegunki preparat z elektrolitami Sanolyte®. Zarówno w okresie pojenia mlekiem jak i w późniejszym odchowie cielęta nie dostają siana, które niepotrzebnie rozpycha żołądek utrudniając działanie rynienki przełykowej.

Dla zdrowia cieląt byłoby wskazane, aby cały okres odchowu i pojenia prowadzić w Sano Igloo.