Menu

Jałówki w 1 roku życia

Jałówki to przyszłe pokolenie, od którego zależeć będzie wynik stada już za 2-3 lata i dlatego od pierwszych godzin życia powinny być traktowane w sposób szczególny i żywione najlepszymi paszami. Odchów jałówek w 1 roku życia musi być bardzo intensywny, bo ten okres właśnie zadecyduje o przyszłej wydajności życiowej krów.

Jałówki w 1 roku życia

Jałówki to przyszłe pokolenie, od którego zależeć będzie wynik stada już za 2-3 lata i dlatego od pierwszych godzin życia powinny być traktowane w sposób szczególny i żywione najlepszymi paszami. Odchów jałówek w 1 roku życia musi być bardzo intensywny bo ten okres właśnie zadecyduje o przyszłej wydajności życiowej krów.

Niewyrośnięta jałówka nigdy się nie zamieni w potężną i piękną krowę. Krowę wysokowydajną można porównać do sportowca wyczynowego, który musi posiadać  sprawny, perfekcyjnie działający organizm. Wystarczy, że serce, żołądek czy płuca krów będą zbyt małe albo będą źle funkcjonować to nigdy nie uzyska się wydajności 10.000 litrów mleka w laktacji.

Jałóweczki po 3 miesiącu życia powinny otrzymywać najlepszą dawkę lub TMR, składającą się ze słomy, melasy, kiszonki z traw, z kiszonki z kukurydzy oraz 2-3 kg paszy treściwej Junsan Complete®. Dzięki dobrym paszom znakomicie przyrastają, nawet do 1.300 g dziennie. Można też stosować jałówkom w tym okresie życia premiks Primasan®, który kompleksowo zaspakaja zapotrzebowanie jałówek na witaminy, makro i mikro – elementy.

Niewyrośnięta jałówka nigdy się nie zamieni w potężną i piękną krowę. Krowę wysokowydajną można porównać do sportowca wyczynowego, który musi posiadać  sprawny, perfekcyjnie działający organizm. Wystarczy, że serce, żołądek czy płuca krów będą zbyt małe albo będą źle funkcjonować to nigdy nie uzyska się wydajności 10.000 litrów mleka w laktacji.

Jałóweczki po 3 miesiącu życia powinny otrzymywać najlepszą dawkę lub TMR, składającą się ze słomy, melasy, kiszonki z traw, z kiszonki z kukurydzy oraz 2-3 kg paszy treściwej Junsan Complete®. Dzięki dobrym paszom znakomicie przyrastają, nawet do 1.300 g dziennie. Można też stosować jałówkom w tym okresie życia premiks Primasan®, który kompleksowo zaspakaja zapotrzebowanie jałówek na witaminy, makro i mikro – elementy.

  • Dzięki intensywnym przyrostom jałówki będą osiągały masę ciała 380 kg w wieku 12 miesięcy i będą mogły być już kryte. Wtedy wiek pierwszego wycielenia jałówek nie przekroczy 24 miesiąca życia.

  • W Sano Agrar Institut w ostatnich latach sięga zaledwie 22,6 miesięcy, czyli jest o prawie 5 miesięcy krótszy, niż ma to miejsce w Polsce.
  • Dzięki intensywnym przyrostom jałówki będą osiągały masę ciała 380 kg w wieku 12 miesięcy i będą mogły być już kryte. Wtedy wiek pierwszego wycielenia jałówek nie przekroczy 24 miesiąca życia.

  • W Sano Agrar Institut w ostatnich latach sięga zaledwie 22,6 miesięcy, czyli jest o prawie 5 miesięcy krótszy, niż ma to miejsce w Polsce.

Między 3 a 9 miesiącem życia następuje rozwój masy ciała i rozwój wymion a w szczególności kształtowanie się ich tkanki gruczołowej. Intensywne żywienie w tej fazie sprzyja rozwojowi i optymalnemu tworzeniu się wymienia.

Wbrew pozorom pastwisko nie jest najlepsze dla jałówek, gdyż nie dostarcza im przez cały czas wystarczającej ilości składników pokarmowych. A jeszcze gorsze jest podawanie jałówkom niewyjadów od krów. To tak jakbyśmy naszym dzieciom podawali resztki z obiadu.

Między 3 a 9 miesiącem życia następuje rozwój masy ciała i rozwój wymion a w szczególności kształtowanie się ich tkanki gruczołowej. Intensywne żywienie w tej fazie sprzyja rozwojowi i optymalnemu tworzeniu się wymienia.

Wbrew pozorom pastwisko nie jest najlepsze dla jałówek, gdyż nie dostarcza im przez cały czas wystarczającej ilości składników pokarmowych. A jeszcze gorsze jest podawanie jałówkom niewyjadów od krów. To tak jakbyśmy naszym dzieciom podawali resztki z obiadu.