Menu

Historia firmy Sano 

Założycielem firmy Sano oraz jej mentorem jest Bernhard Waldinger. Początki jego działalności miały miejsce w Dolnej Bawarii (niem. Niederbayern) i sięgają roku 1976. Tam właśnie powstawały pierwsze preparaty mlekozastępcze, a następnie premiksy. Produkty szybko stały się popularne, bowiem właściciel doskonale znał potrzeby zwierząt gospodarskich i hodowców. Pochodzi z rodziny rolniczej i sam miał własną hodowlę.

Intensywne działania Bernharda Waldingera spowodowały, że w bardzo krótkim czasie został jednym z największych producentów w regionie. Przełomowym rokiem był 1990 po upadku muru berlińskiego, kiedy to firma rozszerzyła swój rynek o byłą NRD. W 1999 roku stworzona została w Polsce druga fabryka Sano, będąca siedzibą firmy w naszym kraju. Kolejne lata i wkład ciężkiej pracy znacznie rozwinęły możliwości firmy, która osiągnęła produkcję do 1.000 ton dziennie. Od momentu założenia firmy po dzień dzisiejszy prezes Bernard Waldinger aktywnie kieruje firmą, podejmuje kluczowe decyzje oraz nowe wyzwania!

Założycielem firmy Sano oraz jej mentorem jest Bernhard Waldinger. Początki jego działalności miały miejsce w Dolnej Bawarii (niem. Niederbayern) i sięgają roku 1976. Tam właśnie powstawały pierwsze preparaty mlekozastępcze, a następnie premiksy. Produkty szybko stały się popularne, bowiem właściciel doskonale znał potrzeby zwierząt gospodarskich i hodowców. Pochodzi z rodziny rolniczej i sam miał własną hodowlę.

Intensywne działania Bernharda Waldingera spowodowały, że w bardzo krótkim czasie został jednym z największych producentów w regionie. Przełomowym rokiem był 1990 po upadku muru berlińskiego, kiedy to firma rozszerzyła swój rynek o byłą NRD. W 1999 roku stworzona została w Polsce druga fabryka Sano, będąca siedzibą firmy w naszym kraju. Kolejne lata i wkład ciężkiej pracy znacznie rozwinęły możliwości firmy, która osiągnęła produkcję do 1.000 ton dziennie. Od momentu założenia firmy po dzień dzisiejszy prezes Bernard Waldinger aktywnie kieruje firmą, podejmuje kluczowe decyzje oraz nowe wyzwania!

Budowa nowych fabryk Sano

Wyróżniające się doskonałą jakością produkty Sano szybko zyskały uznanie i zaufanie wśród hodowców. Produkcja w Grafenwald rozkwitała, a zwiększające się wraz z nią zainteresowanie produktami Sano zaczęło wychodzić poza granice Niemiec. Po przemianach polityczno–gospodarczych w Europie, po upadku muru berlińskiego prezes Sano Bernhard Waldinger wyszedł naprzeciw potrzebom hodowców i rozszerzył działalność o kilka krajów z tego regionu. Dostawa produktów Sano była jednak utrudniona przez długie kolejki samochodów na granicach, koszty transportu oraz opłaty celne. Napotkane trudności prezes szybko zmienił w motywację do podjęcia decyzji o budowie nowych wytwórni. Kolejno zaczynały powstawać niezależne od siebie zakłady produkcyjne. Tak w roku 2000 rozpoczęła działalność druga wytwórnia pasz Sano w miejscowości Sękowo w Polsce. Następnie w roku 2003 wybudowano fabrykę na terenie Chorwacji (Popovaca), w 2004 roku w Serbii (Novi Sad), w 2007 roku powstał piąty zakład na Węgrzech (Csem). Nowo powstałe fabryki dostosowane były do specyfiki krajowych rynków, między innymi dlatego największy rozwój i sprzedaż zanotowało Sano w Sękowie, gdzie furorę zrobiły koncentraty Protamino dla trzody chlewnej i Protamilk dla krów, a wytwórnia jako pierwsza poza terytorium Niemiec otrzymała w 2003 roku znak jakości DLG. Ta znakomita passa produktów Sano trwa do dzisiaj i są one synonimem najwyższej jakości, co potwierdzają też znakomite wyniki uzyskiwane przez hodowców.  


Prezes Sano Bernhard Waldinger po przemianach polityczno-gospodarczych w krajach Europy środkowej zdecydował rozszerzyć działalność o te kraje. Ponieważ istniał duży popyt na produkty Sano, a dostarczanie towaru z Grafenwald utrudniały granice i wysokie koszty transportu oraz opłaty celne, stąd została podjęta decyzja o budowie własnych wytwórni na terenie niektórych krajów. W 2000 roku rozpoczęła działalność druga wytwórnia pasz Sano w Sękowie, w 2003 roku trzecia wytwórnia w Popovaca (Chorwacja), w 2004 roku czwarta w Novi Sad (Serbia) i w 2007 roku piąta w Csem (Węgry). Wytwórnie te dostosowały się do specyfiki krajowych rynków m.in. dlatego największy rozwój i sprzedaż zanotowało Sano w Sękowie, gdzie furorę zrobiły koncentraty Protamino i Protamilk, a wytwórnia jako pierwsza poza terytorium Niemiec otrzymała w 2003 roku znak jakości DLG.

Nieustanny rozwój…

W roku 2009 powstał w Polsce Sano Agrar Institut, który jest wiodącym mlecznym gospodarstwem referencyjnym dla całej Europy. Sano tworzy pierwszorzędne gospodarstwo rolne, z najlepszymi wynikami zarówno w hodowli bydła mlecznego, jak i produkcji roślinnej. W ogromnym gospodarstwie Sano Agrar Institut stosowane są najnowsze technologie i sprawdzone koncepcje oraz programy żywieniowe Sano. Na powierzchni ponad 1.700 ha uprawiana jest kukurydza, buraki cukrowe i pszenica. Wydajność mleczna krów wynosi znacznie powyżej 13.000 litrów mleka w laktacji. W Sano Agrar Institut rozwijane i sprawdzane są nowe produkty Sano oraz nowe dawki żywieniowe. Dzięki połączeniu teorii z praktyką uzyskujemy bardzo cenne wnioski. W instytucie szkoleni są także pracownicy Sano. Klienci i rolnicy mają okazję osobiście przekonać się o skuteczności i jakości programów żywieniowych firmy.

Nieustanny rozwój…

W roku 2009 powstał w Polsce Sano Agrar Institut, który jest wiodącym mlecznym gospodarstwem referencyjnym dla całej Europy. Sano tworzy pierwszorzędne gospodarstwo rolne, z najlepszymi wynikami zarówno w hodowli bydła mlecznego, jak i produkcji roślinnej. W ogromnym gospodarstwie Sano Agrar Institut stosowane są najnowsze technologie i sprawdzone koncepcje oraz programy żywieniowe Sano. Na powierzchni ponad 1.700 ha uprawiana jest kukurydza, buraki cukrowe, pszenica i trawy. Wydajność mleczna krów wynosi znacznie powyżej 12.000 litrów mleka w laktacji. W Sano Agrar Institut rozwijane i sprawdzane są nowe produkty Sano oraz nowe dawki żywieniowe. Dzięki połączeniu teorii z praktyką uzyskujemy bardzo cenne wnioski. W instytucie szkoleni są także pracownicy Sano. Klienci i rolnicy mają okazję osobiście przekonać się o skuteczności i jakości programów żywieniowych firmy.

 

Sano rozwinęło działalność także w innych europejskich krajach. Po roku 2000 działalność rozpoczęły wytwórnie w Chorwacji, Serbii, Bośni i Hercegowinie oraz na Węgrzech. Firma rozszerzyła swoje działania również na innych kontynentach. 

 

Sano rozwinęło działalność także w innych europejskich krajach. Po roku 2000 działalność rozpoczęły wytwórnie w Chorwacji, Serbii, Bośni i Hercegowinie oraz na Węgrzech. Firma rozszerzyła swoje działania również na innych kontynentach.