Konkursy dla hodowców

Konkurs na najwyższy wzrost wydajności krów mlecznych, w którym mogą wziąć udział wszyscy producenci bydła mlecznego, którzy zanotowali wzrost wydajności w poprzednim roku i posiadają stado (min. 20 szt.) pod oceną użytkowości mlecznej. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić kupon zgłoszeniowy i załączyć kserokopie z wynikami. Dla laureatów konkursu przewidziano nagrody w postaci Lacpower®:

Pobierz kupon zgłoszeniowy (pdf) >>>

Wyniki konkursu za rok 2019 >>>

 

Najbardziej mięsna świnia

W konkursie tym mogą wziąć udział wszyscy producenci żywca wieprzowego, którzy 
w odstawili tuczniki do zakładów mięsnych prowadzących ocenę mięsności. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić kupon zgłoszeniowy i załączyć kserokopie z wynikami mięsności. Dla laureatów konkursu przewidziano nagrody w postaci Protamino Premium®.

Pobierz kupon zgłoszeniowy (pdf)>>>

Lista laureatów konkursu w roku 2019

© Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.                      Ogółne warunki współpracy