Menu

Konkursy dla hodowców:

Konkursy dla hodowców

Najwyższy wzrost wydajności krów mlecznych.

Konkurs, w którym mogą wziąć udział wszyscy producenci bydła mlecznego, którzy zanotowali wzrost wydajności w poprzednim roku i posiadają stado (min. 20 sztuk) pod oceną użytkowości mlecznej. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić kupon zgłoszeniowy i załączyć kserokopię z wynikami.

Dla laureatów konkursu przewidziano nagrody w postaci Prela 3.5®

Wyniki konkursu za rok 2021 >>>

Najwyższa mięsność świń. 

W konkursie tym mogą wziąć udział wszyscy producenci żywca wieprzowego, którzy odstawili tuczniki do zakładów mięsnych prowadzących ocenę mięsności. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić kupon zgłoszeniowy i załączyć kserokopię z wynikami.

Dla laureatów konkursu przewidziano nagrody w postaci Protamino Premium®

Lista laureatów konkursu w roku 2021 >>>

Najwyższy wzrost wydajności krów mlecznych.

Konkurs, w którym mogą wziąć udział wszyscy producenci bydła mlecznego, którzy zanotowali wzrost wydajności w poprzednim roku i posiadają stado (min. 20 sztuk) pod oceną użytkowości mlecznej. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić kupon zgłoszeniowy i załączyć kserokopię z wynikami.

Dla laureatów konkursu przewidziano nagrody w postaci Prela 3.5®

Wyniki konkursu za rok 2021 >>>

Najwyższa mięsność świń. 

W konkursie tym mogą wziąć udział wszyscy producenci żywca wieprzowego, którzy odstawili tuczniki do zakładów mięsnych prowadzących ocenę mięsności. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić kupon zgłoszeniowy i załączyć kserokopię z wynikami.

Dla laureatów konkursu przewidziano nagrody w postaci Protamino Premium®

Lista laureatów konkursu w roku 2021 >>>