Menu

Protamino Classico®
Dla brojlerów i kurcząt na początkowy okres odchowu
Protamino Classico®
Cechy szczególne
 • Zawiera aż 41 % białka
 • Sporządzony wyłącznie
  z udziałem śruty sojowej
 • Zawiera wysoki poziom witamin i związków biologicznie czynnych
 • Idealnie dopasowany do potrzeb szybko rosnących kurcząt
 • Zawiera fitazę
Korzyści stosowania
 • Pewny odchów
 • Piękne i zdrowe kurczęta
 • Niskie zużycie paszy
 • Duża masa mięśni
 • Niskie koszty odchowu
Dawkowanie:

35 – 36 % w paszy na I okres odchowu.

33 – 35% w paszy na II okres odchowu.

Nie ma okresu karencji