Menu

Calf-Start G®

Najlepsza pasza treściwa granulowana dla cieląt

Granulowana pasza Calf-Start G bardzo dobrze sprawdza się w drugim okresie odchowu cieląt bez mleka.

Można ją posypywać na dawkę TMR.

Calf-Start G®

Najlepsza pasza treściwa granulowana dla cieląt

Granulowana pasza Calf-Start G bardzo dobrze sprawdza się w drugim okresie odchowu cieląt bez mleka.

Można ją posypywać na dawkę TMR.

Żywienie i rodzaj podawanych pasz odgrywają ogromną rolę w uzyskaniu dobrych wyników odchowu i wysokiej zdrowotności cieląt. Bardzo dobre rezultaty zapewnia pasza treściwa Calf-Start G.


Tylko prawidłowe żywienie cieląt podczas odchowu może w przyszłości zapewnić wysoką wydajność krów. Jeżeli cielęta będą źle żywione, to później nawet najlepsze pasze nie wyrównają powstałych strat. Dlatego od samego początku odchowu należy jak największą uwagę poświęcić prawidłowemu żywieniu cieląt, zgodnie z zasadą, „czym skorupka za młodu nasiąknie…” Cielęta to przyszłe pokolenie, które musi być oczkiem w głowie każdego hodowcy, bo od nich zależy jakie wyniki będzie miało gospodarstwo w najbliższych latach. Dlatego od samego początku odchowu muszą dostawać wyłącznie najlepsze pasze.

Granulowana pasza Calf-Start G bardzo dobrze sprawdza się w drugim okresie odchowu cieląt bez mleka. Można ją posypywać na dawkę TMR.

Vital Musli – najlepszy starter na początek odchowu:

Cielę rodzi się praktycznie jako zwierzę monogastryczne z dobrze funkcjonującym trawieńcem, a cała sztuka odchowu polega na tym, aby jak najszybciej rozwinąć żwacz, który będzie dobrze trawił tańsze pasze objętościowe. Dlatego obok mleka powinno się cielętom podać jak najwcześniej, czyli już po 7 dniu życia specjalny starter Vital Musli. Jest to najlepszy z możliwych starterów dla cieląt, które zawiera różnorodne komponenty, w tym także mikronizowane, a przez to bardzo dobrze przyswajalne składniki ze zbóż i nasion roślin oleistych. Vital Musli niezwykle korzystnie wpływa na młody organizm i sprawia, że cielęta są pełne wigoru, szybko rosną i są zdrowe. Vital Musli również bardzo dobrze stymuluje pracę żwacza, co sprawia, że już po 4 tygodniu życia cielęta mogą dostawać pasze objętościowe.

Odpowiedni zestaw niezbędnych związków mineralnych, witamin oraz składników biologicznie czynnych czyni tę paszę niezwykle cenną dla cieląt. Nie ma lepszej paszy na pierwszy okres odchowu cieląt niż Vital Musli.
Doświadczenia przeprowadzone w Sano Agrar Institut wykazały, że cielęta otrzymujące Vital Musli o wiele lepiej rosną i znacznie lepiej się odchowują niż na innych starterach. W doświadczeniu podczas skarmiania Vital Musli w Sano Calves Farm uzyskano w pierwszych 4 tygodniach odchowu rekordowe przyrosty dzienne 857 g, przy tym nie zanotowano żadnej biegunki, ani tym bardziej upadku. Dzięki temu, że cielęta wcześnie i chętnie pobierają oraz wykorzystują Vital Musli można już po pierwszym miesiącu podawać im pasze objętościowe. Mogą to być niewielkie ilości, czyli dosłownie garść (mała) dobrej jakości kiszonki, a jeszcze lepiej niewielkie ilości TMR. Zaletą takiego żywienia jest to, że po 8-10 tygodniach odchowu, kiedy cielę nie dostaje już mleka, jest już ono całkowicie przystosowane do trawienia dawki TMR.
Mleko można przestać podawać cielętom, gdy zjadają dziennie co najmniej 1,5 kg Vital Musli. Po zaprzestaniu podawania mleka należy cielętom podawać jeszcze przez dwa tygodnie paszę Vital Musli powoli rozcieńczaną następną paszą treściwą Calf-Start G. Można je posypywać na dawkę TMR.

W pierwszych tygodniach odchowu cielęta powinny dostawać paszę Vital Musli.

Calf-Start G – bardzo dobrze sprawdza się w odchowie cieląt

Kiedy cielęta mają 3 miesiące życia powinny nadal dostawać jak najwyższej jakości pasze treściwe, ale nie muszą one już zawierać mikronizowanych, czy ekstrudowanych składników jak w pierwszym okresie odchowu. Na podstawie wielu doświadczeń Sano opracowało znakomitą paszę granulowaną na ten okres Calf-Start G. Zawiera ona dwa uzupełniające się komponenty białkowe, czyli poekstrakcyjną śrutę sojową i poekstrakcyjną śrutę rzepakową. Do tego najwyższej jakości zboża: jęczmień, pszenicę i kukurydzę, a także niezbędne związki mineralne i witaminy. Wysoki poziom 21% białka sprzyja szybkim przyrostom oraz dobremu wykształceniu mięśni. Z kolei duża zawartość związków mineralnych, zarówno makroelementów, jak i mikroelementów oraz witamin sprzyja wysokiej zdrowotności i odporności organizmu oraz przyczynia się do prawidłowego wykształcenia mocnych kości.

 Calf-Start G to najlepsza pasza na drugi okres odchowu cieląt. 


Dzięki temu cielęta bardzo dobrze rosną i w następnych miesiącach uzyskują jeszcze wyższe przyrosty znacznie przekraczające 1.000 g dziennie. Kiedy cielęta stają się jałówkami, czyli osiągną 7 miesiąc życia mogą powoli dostawać następną paszę treściwą. Może to być własna mieszanka sporządzona na bazie mieszanki mineralno-witaminowej Primasan lub mieszanka treściwa dla krów Lactoma. Kiedy dołożymy do tego wysokiej jakości kiszonki, to takie żywienie przyczynia się to do tego, że jałówki odpowiednią masę do krycia tj. 380 kg często uzyskują już w wieku poniżej 12 miesiąca życia.

W Sano Agrar Institut średni wiek pierwszego krycia wynosi 12,7 miesięcy, a wycielenia zaledwie 21,9 miesięcy, czyli jest o prawie 5 miesięcy krótszy, niż ma to miejsce w Polsce.

Korzyści stosowania Calf-Start G®:

 • bardzo chętnie pobierany
 • lekko strawne komponenty
 • łatwo przyswajalne składniki
 • witaminy zwiększają zdrowotność
 • mikroelementy podnoszą odporność
 • wysokie przyrosty i pewny odchów

Korzyści stosowania Calf-Start G®:

 • bardzo chętnie pobierany
 • lekko strawne komponenty
 • łatwo przyswajalne składniki
 • witaminy zwiększają zdrowotność
 • mikroelementy podnoszą odporność
 • wysokie przyrosty i pewny odchów